ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eutectic

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eutectic-, *eutectic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eutectic[ADJ] เกี่ยวกับโลหะผสม โดยเฉพาะอัลลอยที่มีจุดเยือกแข็งต่ำที่สุดของโลหะผสม
eutectic[N] สสารหรือโลหะผสมที่มีจุดเยือกแข็งต่ำที่สุด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
eutecticยูเทกติก [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Eutectic alloysโลหะผสมที่มีจุดเยือกแข็งต่ำ [TU Subject Heading]
Eutectic Mixtureตัวยาที่เป็นของแข็งผสมกันเกิดเป็นของเหลวเยิ้ม,สารผสมที่กลายเป็นของเหลว [การแพทย์]
Eutectic Systemระบบยุเตคติค [การแพทย์]

Japanese-English: EDICT Dictionary
共晶[きょうしょう, kyoushou] (n,adj-no) eutectic point; lowest melting point [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  eutectic
      n 1: a mixture of substances having a minimum melting point

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top