ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eurhythmic

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eurhythmic-, *eurhythmic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eurhythmic[ADJ] โดยมีจังหวะหรือโครงสร้างที่สวยงาม, Syn. eurythmic
eurhythmics[N] การเคลื่อนไหวร่างกายตามเสียงดนตรีเพื่อออกกำลังกาย บำบัดโรค หรือฝึกซ้อมดนตรี, Syn. eurythmics
eurhythmical[ADJ] เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกายตามเสียงดนตรีเพื่อบำบัดโรคหรือฝึกซ้อมดนตรี, Syn. eurythmical
eurhythmical[ADJ] โดยมีจังหวะหรือโครงสร้างที่สวยงาม, Syn. eurythmical

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eurhythmic(ยูริธ'มิค) adj. เป็นจังหวะดี,ซึ่งได้สัดส่วน., Syn. eurythmic,eurhythmical

English-Thai: Nontri Dictionary
eurhythmics(n) การดัดตนตามจังหวะดนตรี

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eurhythmics    (n) jˈuːrˈɪðmɪks (y uu1 r i1 dh m i k s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
リトミック[, ritomikku] (n,adj-no) eurhythmics (fre [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top