ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

euphoric

Y UW0 F AA1 R IH0 K   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -euphoric-, *euphoric*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
euphoric[ADJ] ปลาบปลื้ม, See also: อิ่มเอิบ, มีความสุขที่สุด, Syn. ecstatic, elated, overjoyed

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
euphoric-ครึ้มใจ, -เคลิ้มสุข [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
euphoric moodอารมณ์ครึ้มใจ, อารมณ์เคลิ้มสุข [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Euphoricอารมณ์ครึ้ม,เบิกบานใจ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
One will require little more work, though. He's euphoric.หนึ่งในนั้นอาจจะหนักหน่อย, เขาดูปิติ Passengers (2008)
Bob Zelnick was quite as euphoric as he was after the interviews,บ๊อบ เซลนิคถึงได้ปลาบปลื้มมากขนาดนั้น ตอนหลังการสัมภาษณ์จบลง, Frost/Nixon (2008)
It was euphoric.มันช่างเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุด Ordinary People (2011)
He's picking a drug that's known for its euphoric effect.เขาเลือกยาที่รู้กันดีว่า ทำให้ผู้เสพมีความสุข Brothers Hotchner (2013)
"The kiss of the Musai is as euphoric and addictiveจุูบของมูไซเป็นความสุขและสิ่งเสพติด Kiss of the Muse (2013)
Nicknamed "Viper", users of this mystery drug acquire great strength and a euphoric sense of power, but only for a few brief hours.มีชื่อว่า"ไวเปอร์" ผู้ที่ใช้ยาลึกลับนี้ จะได้พลังความแข็งแกร่งและพลังความสุข แต่แค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้น Viper (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
EUPHORIC    Y UW0 F AA1 R IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
euphoric    (j) jˈuːfˈɒrɪk (y uu1 f o1 r i k)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ルンルン[, runrun] (adj-f) euphoric; happy; buoyant; bouncy [Add to Longdo]
ルンルン気分;るんるん気分[ルンルンきぶん(ルンルン気分);るんるんきぶん(るんるん気分), runrun kibun ( runrun kibun ); runrunkibun ( runrun kibun )] (n) euphoric mood; exuberant mood [Add to Longdo]
多幸感[たこうかん, takoukan] (n) (1) (See 多幸) euphoria; eudemonia; (adj-f) (2) euphoric [Add to Longdo]
多幸症[たこうしょう, takoushou] (n) (1) euphoria; (adj-f) (2) euphoric [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  euphoric
      adj 1: exaggerated feeling of well-being or elation [ant:
             {distressed}, {dysphoric}, {unhappy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top