ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

euphonious

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -euphonious-, *euphonious*, euphoniou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
euphonious[ADJ] ซึ่งมีเสียงเพราะ, See also: ซึ่งมีเสียงน่าฟัง, Syn. mellifluous, melodious, tuneful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
euphonious(ยูโฟ'เนียส) adj. ไพเราะ,เพราะพริ้ง,รื่นหู., See also: euphoniousness n. ดูeuphonious, Syn. melodious

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, yes is a word with a glorious ring, A true, universal, euphonious thing.โอ้ใช่คือคำที่มีแหวนรุ่งโรจน์, จริงสากลสิ่งที่ไพเราะ Yellow Submarine (1968)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 euphonious
   adj 1: having a pleasant sound; "a euphonious trill of silver
       laughter" [syn: {euphonious}, {euphonous}] [ant:
       {cacophonic}, {cacophonous}]
   2: (of speech or dialect) pleasing in sound; not harsh or
     strident; "her euphonious Southern speech"

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

euphonious

 


  

 
euphonious
 • ซึ่งมีเสียงเพราะ: ซึ่งมีเสียงน่าฟัง [Lex2]
 • (ยูโฟ'เนียส) adj. ไพเราะ,เพราะพริ้ง,รื่นหู. ###SW. euphoniousness n. ดูeuphonious ###S. melodious [Hope]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top