ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

euphonically

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -euphonically-, *euphonically*, euphonical
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา euphonically มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *euphonically*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
euphonically[ADV] อย่างน่าฟัง, See also: อย่างไพเราะ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
音便[おんびん, onbin] Thai: การเปลี่ยนแปลงของเสียงอันเนื่องมาจากเสียงข้างเคียงในภาษาญี่ปุ่น English: euphonical change

Japanese-English: EDICT Dictionary
買う[かう, kau] (v5u,vt) (1) (in western Japan, 買う conjugates euphonically as こうた, こうて, etc.) to buy; to purchase; (2) to value; to have a high opinion; (3) to stir; to provoke; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top