ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eulogise

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eulogise-, *eulogise*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eulogise(ยู'ละไจซ) vt. สรรเสริญ, See also: eulogiser n. ดูeulogize eulogizer n. ดูeulogize, Syn. tribute

English-Thai: Nontri Dictionary
eulogise(vt) กล่าวสรรเสริญ,สรรเสริญเยินยอ

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 eulogise
   v 1: praise formally and eloquently; "The dead woman was
      eulogized at the funeral" [syn: {eulogize}, {eulogise}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

eulogise

 


  

 
eulogise
 • (ยู'ละไจซ) vt. สรรเสริญ ###SW. eulogiser n. ดูeulogize eulogizer n. ดูeulogize ###S. tribute [Hope]
 • (vt) กล่าวสรรเสริญ,สรรเสริญเยินยอ [Nontri]
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
eulogies, eulogize, eulogizer, eulogist, eulogizes, elegies, Eloise, eulogy's, eulogized

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top