ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eudemonism

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eudemonism-, *eudemonism*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eudemonism[N] ความสุข, See also: หลักคำสอนที่ประเมินคุณค่าของชีวิตจากความสุข, Syn. eudaemonism

Japanese-English: EDICT Dictionary
幸福主義[こうふくしゅぎ, koufukushugi] (n) eudaemonism; eudemonism [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 eudemonism
   n 1: an ethical system that evaluates actions by reference to
      personal well-being through a life based on reason [syn:
      {eudemonism}, {endaemonism}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

eudemonism

 


  

 
eudemonism
 • ความสุข: หลักคำสอนที่ประเมินคุณค่าของชีวิตจากความสุข [Lex2]
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
ecumenism, Edmon's, feminism, determinism, demons, monism, hedonism, euphemism, demon's, Mormonism, demonize, admonish, humanism, unionism, daemons, modernism, admins, demonizes, Edmon, Edmond's, daemon's, Adonis, automatism, Damon's, Eamon's, ecumenism's

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top