ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eua

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eua-, *eua*
Possible hiragana form: えうあ
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
euaabbr. examine under anesthesia

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกจับแมลงสีฟ้าอ่อน[n. exp.] (nok jap malaēng sī fā øn) EN: Pale Blue Flycatcher   FR: Gobemouche bleuâtre [m] ; Cyornis unicolore [m] ; Cyornis pâle [m] ; Niltava bleu pâle [m] ; Gobemouche pâle [m]
พรรคเพื่อไทย [org.] (Phak Pheūa Thai) EN: Peua Thai ; Peua Thai party ; Pheu Thai Party ; For Thais Party   
สเตอัว บุคาเรสต์[TM] (Sátēūa Būkhārēst) FR: Steua Bucarest
สีน้ำเงิน[adj.] (sī nāmngoen) EN: blue   FR: bleu ; bleuâtre
เหยี่ยวทุ่งแถบเหนือ[n. exp.] (yīo thung thaēp neūa) EN: Hen Harrier ; Northern Harrier   FR: Busard Saint-Martin [m] ; Jean-le-Blanc [m] ; Milan blanc [m] ; Milan bleuâtre [m] ; Milan des graines [m] ; Grenouillard [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
EUAN    Y UW1 AH0 N

French-Thai: Longdo Dictionary
chapiteau, chapiteuaxle, เต็นท์

Japanese-English: EDICT Dictionary
占地;湿地[しめじ;シメジ, shimeji ; shimeji] (n) (1) (uk) (See 本占地) Lyophyllum shimeji (species of edible mushroom); (2) (See 平茸) euagaric fungus (in grocery stores, usu. refers to cultivated field mushrooms, etc.) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top