ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ethnocentrism

EH2 TH N OW0 S EH1 N T R IH0 Z AH0 M   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ethnocentrism-, *ethnocentrism*
English-Thai: Longdo Dictionary
ethnocentrism(n) ความเชื่อที่ว่าชนชาติ ประชาชน ขนบธรรมเนียม ประเพณีของ เชื้อชาติของตนนั้น ดีเลิศกว่าชนชาติอื่น

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ethnocentrismชาติพันธุ์นิยม [TU Subject Heading]

CMU English Pronouncing Dictionary
ETHNOCENTRISM EH2 TH N OW0 S EH1 N T R IH0 Z AH0 M

Japanese-English: EDICT Dictionary
エスノセントリズム[esunosentorizumu] (n) ethnocentrism [Add to Longdo]
自民族中心主義[じみんぞくちゅうしんしゅぎ, jiminzokuchuushinshugi] (n) ethnocentrism [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  ethnocentrism
      n 1: belief in the superiority of one's own ethnic group

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top