ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

etherize

   
2 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -etherize-, *etherize*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
etherize[VT] เปลี่ยนสสารโดยเฉพาะแอลกอฮอล์ให้เป็นอีเธอร์, Syn. etherealize, etherify

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  etherize
      v 1: anesthetize with ether [syn: {etherize}, {etherise}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

etherize

 


  

 
etherize
  • เปลี่ยนสสารโดยเฉพาะแอลกอฮอล์ให้เป็นอีเธอร์[Lex2]
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
etherized, theorize, weatherize, authorize, thrice, Therese, ether's

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top