ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

etherealize

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -etherealize-, *etherealize*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
etherealize[VT] ทำให้กลายเป็นสารละลายอีเธอร์, Syn. etherify, etherize
etherealize[VT] ทำให้บอบบาง, See also: ทำให้เปราะบาง, ทำให้ละเอียดอ่อน

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  etherealize
      v 1: make ethereal [syn: {etherealize}, {etherialise}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

etherealize

 


  

 
etherealize
  • ทำให้กลายเป็นสารละลายอีเธอร์[Lex2]
  • ทำให้บอบบาง: ทำให้เปราะบาง, ทำให้ละเอียดอ่อน [Lex2]
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
ethereal, ethereally, enthralls, Ethel's, thralls, authorize, thrall's, ethicals, thrills, Israelis, authorizes, Othelia's, Othella's, aerials, Israeli's, authorial, thrill's, Oralie's, Orelie's, Aurelie's, Othilie's, Oralia's, Orelia's

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top