ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ethene

EH1 TH IY2 N   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ethene-, *ethene*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ethene[N] ก๊าซที่ไม่มีสี ติดไฟได้ ใช้ในการผลิตโพลิเมอร์และสารเคมีชนิดอื่นๆ และใช้ในการทำให้ผลไม้สุก, Syn. ethylene

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Etheneอีทีน,อีธีน [การแพทย์]

CMU English Pronouncing Dictionary
ETHENE    EH1 TH IY2 N

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ethene
   n 1: a flammable colorless gaseous alkene; obtained from
      petroleum and natural gas and used in manufacturing many
      other chemicals; sometimes used as an anesthetic [syn:
      {ethylene}, {ethene}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

ethene ( EH1 TH IY2 N)

 


  

 
ethene
 • ก๊าซที่ไม่มีสี ติดไฟได้ ใช้ในการผลิตโพลิเมอร์และสารเคมีชนิดอื่นๆ และใช้ในการทำให้ผลไม้สุก[Lex2]
 • /EH1 TH IY2 N/ [CMU]
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
Athene, ethane, Ethan, Athena, Ethernet, ether, earthen, Ethe, Etheline, ethylene, then, Etienne, Thane, thane, thine, Elene, Ethel, Bethena, Bethune, methane, Athens, Ethe's, Athene's, ethane's, Ethan's

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top