ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eternally

IH2 T ER1 N AH0 L IY0   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eternally-, *eternally*, eternal
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eternally[ADV] อย่างชั่วนิรันดร์, See also: อย่างไม่สิ้นสุด, Syn. endlessly

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
...shall not die eternally.จะมิได้สิ้นชีพชั่วนิรันดร์ Wuthering Heights (1992)
Can't you see that all those words will be branded in my memory and eating deeper eternally while you are at peace?ไม่เข้าใจหรือไร ว่าคำพูดเหล่านั้น จะสลักอยู่ในความทรงจำฉัน และกัดกันตัวฉันลึกลงไป Wuthering Heights (1992)
The door that I know will never open... I won't knock on it eternally.ประตูนั้นผมรู้ดีว่ามันไม่มีวันที่จะเปิด... ผมก็จะไม่เคาะมันหรอก ตลอดไป Hoshi no koe (2002)
Thanks to your courage we live in peace and harmony and for this we are eternally grateful..."เราซาบซึ้งในความกล้าของเจ้า" "เราจะอยู่อย่างสันติและปรองดอง" "เราเป็นหนี้บุญคุณเจ้าชั่วฟ้าดินสลาย" Around the World in 80 Days (2004)
Now, the sea - bear with me - the sea in this context has been interpreted as representing politics - the sea which eternally rages with conflict, with turmoil, with revolution.ทีนี้มาดู, ทะเล ในเรื่องนี้ เป็นการกับการเมือง ทะเลอันที่ไม่รู้จบและยุ่งยากที่จะเกิดขึ้น The Omen (2006)
I will be eternally grateful to you.หนูจะไม่ลืมพระคุณเลย Atonement (2007)
I will be eternally grateful to patty hewes.ผมจะสำนึกในบุญคุณของแพทตี้ ฮิวส์ ไปตลอดชีวิต I Lied, Too. (2009)
And for that you must be eternally grateful.สำหรับท่านควรต้องสบายไป่ชั่วนิรันดร์ Beauty and the Beast (2009)
Aren't you supposed to be eternally in love with him?เธอไม่คิดที่จะมีรักนิรันดร์ กับเขาหรอกเหรอ? Easy A (2010)
Yes, well, that is the burden of being eternally dashing.ใช่ เป็นคนที่ตกอยู่ในภาวะ หวาดกลัวอย่างหนัก In This Home on Ice (2010)
Well, for that, I'm eternally grateful,ดี สำหรับนั่นนะ ฉันรู้สึกดีตลอด Dr. Estrangeloved (2010)
We're eternally hungry. Take it.พวกเราหิวตลอดกาล กินซะ Blood Brothers (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eternallyThe artist is eternally a boy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชั่วกัปชั่วกัลป์[ADV] eternally, See also: everlastingly, forever, Syn. นิรันดร์, นมนาน, เป็นนิจ, ชั่วกัลปาวสาน, กัลปาวสาน, ชั่วนิจนิรันดร, Example: ภูเขานี้ตั้งอยู่ที่นี่มาแล้วชั่วกัปชั่วกัลป์
ค้ำฟ้า[ADV] forever, See also: eternally, everlastingly, endlessly, Syn. ยาวนาน, Example: เขาให้ความสลักสำคัญแก่ตัวเองดังราวกับว่าจะอยู่ค้ำฟ้า, Thai definition: นานจนไม่มีกำหนด
ชั่วกาลนาน[ADV] eternally, See also: endlessly, Syn. ทนทาน, อยู่ยืด, เก่าแก่, ถาวร, Example: เราไม่สามารถเบียดเบียนทรัพยากรได้ตลอดชั่วกาลนาน
กัลปาวสาน[ADV] eternally, See also: everlastingly, forever, Example: เราจะรักกันชั่วกัลปาวสาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จนฟ้าดินสลาย[adv.] (jon fādin salāi) EN: forever ; until the end of time ; eternally   
นิรันดร[adv.] (nirandøn) EN: always ; for ever ; perpetually ; eternally   FR: éternellement ; perpétuellement ; pour toujours ; à jamais
ตลอดกาล[adv.] (taløt kān) EN: forever ; everlasting ; eternity ; perpetually ; endlessly ; eternally   FR: à jamais ; à perpétuité ; perpétuellement ; pour l'éternité ; éternellement ; sans fin

CMU English Pronouncing Dictionary
ETERNALLY    IH2 T ER1 N AH0 L IY0
ETERNALLY    IY0 T ER1 N AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eternally    (a) ˈɪtˈɜːʴnəliː (i1 t @@1 n @ l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
何時までも(P);何時迄も[いつまでも, itsumademo] (adv) (uk) forever; for good; eternally; as long as one likes; indefinitely; no matter what; (P) [Add to Longdo]
果てし無く;果てしなく[はてしなく, hateshinaku] (adv) eternally; interminably [Add to Longdo]
常寂光土[じょうじゃっこうど, joujakkoudo] (n) {Buddh} (See 寂光浄土) land of eternally tranquil light (highest realm in Tendai Buddhism) [Add to Longdo]
尽未来[じんみらい, jinmirai] (n) eternally; forever [Add to Longdo]
千古不易[せんこふえき, senkofueki] (n) eternally unchanging [Add to Longdo]
変わりなく;変わり無く[かわりなく, kawarinaku] (adv) (1) unchangeably; constantly; uniformly; eternally; (2) uneventfully; peacefully [Add to Longdo]
万古不易[ばんこふえき, bankofueki] (n) eternally unchanging [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 eternally
   adv 1: for a limitless time; "no one can live forever";
       "brightly beams our Father's mercy from his lighthouse
       evermore"- P.P.Bliss [syn: {everlastingly}, {eternally},
       {forever}, {evermore}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top