ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eternalize

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eternalize-, *eternalize*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eternalize[VT] ทำให้เป็นนิรันดร์, See also: ทำให้เป็นอมตะ, ทำให้คงอยู่ตลอดไป, Syn. immortalize

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eternalize(อีเทอ'นะไนซ) vt. ทำให้ไม่รู้จักจบ,ทำให้เป็นอมตะ., See also: eternalisation n. ดูeternalize eternalization n. ดูeternalize

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The pressure is on the corporation to deliver results now and to externalize any cost that this unwary or uncaring public will allow it to eternalize.บรรษัทมีแรงกดดัน ที่ต้องสร้างผลประกอบการเดี๋ยวนี้ และผลักภาระต้นทุนออกไปให้มากที่สุด The Corporation (2003)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 eternalize
   v 1: make famous forever; "This melody immortalized its
      composer" [syn: {immortalize}, {immortalise}, {eternize},
      {eternise}, {eternalize}, {eternalise}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

eternalize

 


  

 
eternalize
 • ทำให้เป็นนิรันดร์: ทำให้เป็นอมตะ, ทำให้คงอยู่ตลอดไป [Lex2]
 • (อีเทอ'นะไนซ) vt. ทำให้ไม่รู้จักจบ,ทำให้เป็นอมตะ. ###SW. eternalisation n. ดูeternalize eternalization n. ดูeternalize [Hope]
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
externalize, internalize, eternal, eternally, eternalness

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top