ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eternalise

   
2 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eternalise-, *eternalise*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eternalise(อีเทอ'นะไนซ) vt. ทำให้ไม่รู้จักจบ,ทำให้เป็นอมตะ., See also: eternalisation n. ดูeternalize eternalization n. ดูeternalize

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 eternalise
   v 1: make famous forever; "This melody immortalized its
      composer" [syn: {immortalize}, {immortalise}, {eternize},
      {eternise}, {eternalize}, {eternalise}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

eternalise

 


  

 
eternalise
 • (อีเทอ'นะไนซ) vt. ทำให้ไม่รู้จักจบ,ทำให้เป็นอมตะ. ###SW. eternalisation n. ดูeternalize eternalization n. ดูeternalize [Hope]
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
eternal, eternalness, eternities, eternally, internalize, Analise, internals, Annalise, eternalness's

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top