ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

etchers

   
102 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -etchers-, *etchers*, etcher
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา etchers มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *etchers*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stretcher[N] เปลหาม, Syn. litter, pallet, portable bed

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fletchern. คนที่ลูกธนู
stretcher(สเทรช'เชอะ) n. เครื่องดึง (ยืด,ถ่าง,ขยาย,แผ่) ,กรอบขึงผ้าภาพวาด,เปลหาม,ไม้ยันเท้าการตีกรรเชียง,ขาเหยียบ,อิฐแนวข้าง,คำพูดโอ้อวด, Syn. litter,tie,brace

English-Thai: Nontri Dictionary
stretcher(n) ขาเหยียบ,เปลหาม,กรอบขึงผ้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stretcherเปลหาม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chest Stretcherยักเงี่ยง [การแพทย์]
Fletcher's Afterloading Applicator Model "Sirirเครื่องมือสอดใส่แร่ทีหลังของเฟลทเซอร์แบบศิริราช [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
fletcher (n ) คนที่ทำลูกธนู

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hurry a stretcher!เปล เร็วเข้า The Good, the Bad and the Ugly (1966)
- Stretcher bearer!เปลหาม! โชคดีลูกครึ่ง How I Won the War (1967)
Hurry up with that damned stretcher!เร็วเข้า เอาเปลบ้านั่นมาเร็ว The Road Warrior (1981)
Let's look for some long branches. We'll build him a stretcher.ช่วยกันหากิ่งไม้ยาวๆ เราจะทำเปลหามศพเขา Stand by Me (1986)
I want some stretchers in here. Get some doctors.ฉันต้องการแฮโรลบางอย่างในที่นี่ ได้รับแพทย์บาง Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
The most important is that Fletcher cannot be affected by this.ที่สำคัญ.. ต้องไม่กระทบกับเฟลทเชอร์ The Bodyguard (1992)
- No. She sleeps in a room next to Fletcher's.เปล่า เธอนอนห้องข้างล่าง ติดกับเฟลทเชอร์ The Bodyguard (1992)
Wait! While Fletcher was there?มีคนเข้าไปบ้านฉัน? The Bodyguard (1992)
He likes you, Fletcher.มันชอบเธอนะ The Bodyguard (1992)
Did Fletcher call?เฟลทเชอร์โทรมารึเปล่า The Bodyguard (1992)
Fletcher, is that you?เฟลทเชอร์ ลูกหรือจ๊ะ The Bodyguard (1992)
The guy with Fletcher can cover you till you get a replacement.การ์ดของเฟลทเชอร์คนเดียวก็พอ The Bodyguard (1992)
- Frank, it really shook her up! She thought it was Fletcher calling from L.A.ราเชลสั่นไปหมด นึกว่าเฟลทเชอร์โทรมาจากแอลเอ The Bodyguard (1992)
Please protect me. Protect Fletcher.คุ้มกันฉันกับเฟลทเชอร์ด้วยนะ The Bodyguard (1992)
Fletcher can't swim very well.เฟลทเชอร์ว่ายน้ำไม่แข็ง The Bodyguard (1992)
Where's Fletcher?เฟลทเชอร์ล่ะ The Bodyguard (1992)
Fletcher, no!เฟลทเชอร์ อย่า! The Bodyguard (1992)
Help! - Fletcher!ช่วยด้วย! The Bodyguard (1992)
- He almost got Fletcher.เขาเกือบเล่นงานเฟลทเชอร์แล้ว The Bodyguard (1992)
I would never hurt Fletcher!ผมรู้ The Bodyguard (1992)
Yeah, Fletcher, I'm okay. How about yourself?ฉันโอเค แล็วเธอล่ะ The Bodyguard (1992)
Fletcher, go to the plane.ไปขึ้นเครื่องจ้ะลูก The Bodyguard (1992)
Are you Fletcher?จิงๆเลยนะ ชั้นทำไม่ไหวแล้วนะ Hero (1992)
-You better get out of here! -You too, miss. -Fletcher!สุดท้ายผมเลยตัดสินใจฝังเงินที่เหลือที่นี่ Hero (1992)
-Fletcher, right?พี่ครับ พี่ว่าเราจะได้ค่าแรงของวันนี้มั้ยครับ Hero (1992)
-You're not Fletcher?นายไปถามเค้าสิ Hero (1992)
Sorry, Fletcher.ช่วงนี้จะพักโรงแรมเล็กๆแถวๆยี้ Hero (1992)
It just appeared. He was asking for Mr. Fletcher.ข้อเสนอยังใช้ได้อยู่ใช่มั้ย Hero (1992)
- Stretcher!เปล -- - In the Name of the Father (1993)
All right. Stretcher!ขวาทั้งหมด เปล! In the Name of the Father (1993)
I'll go get a stretcher.เอาละเดี๋ยวผมจะเอาเปลมา 21 Grams (2003)
- Man, he's hurt bad. Get a stretcher!เค้ามันบ้า ไปเอาสายรัดมา The Butterfly Effect (2004)
Ms. Fletcher, rehearsal tomorrow at 4:00.คุณเฟล็ตเชอร์ พรุ่งนี้มีซ้อมตอน 4 โมง Raise Your Voice (2004)
Ladies and gentlemen, tonight on "The Fletcher Experience," we have a special treat.สภาพบุรุษและัสุภาพสตรี คืนนี้กับ "ประสบการณ์เฟล็ตเชอร์" เรามีช่วงพิเศษ Raise Your Voice (2004)
It's my sincere pleasure to present to you the distinctive vocal stylings of the one, the only, T erri Fletcher!ผมยินดีที่จะแนะนำท่านให้รู้จักกับสาวผู้มีเสียงเป็นเอกลักษณ์ ไม่มีใครเหมือน เทอร์รี่ เฟล็ตเชอร์ Raise Your Voice (2004)
Terri, you've got the best voice I've ever heard, but if you hang with the "World According to Simon Fletcher" any longer, you're going to be doing "Cats" at the Y at 40.เทอร์รี่ เธอมีเสียงที่ดีที่สุดที่ฉันเคยได้ยินมา แต่ถ้าเธอยังติดอยู่กับ "โลกที่ขึ้นอยู่กับไซมอน เฟล็ตเชอร์" อีกต่อไป เธอจะไม่ได้ก้าวหน้าไปไหนซักที Raise Your Voice (2004)
- Terri Fletcher.- เทอร์รี่ เฟล็ตเชอร์ Raise Your Voice (2004)
Terri Fletcher, the thing is the theme emerges from the harmony.เทอร์รี่ เฟล็ตเชอร์ ความกลมกลืนคือหัวใจ Raise Your Voice (2004)
Ms. Fletcher.คุณเฟล็ตเชอร์ Raise Your Voice (2004)
Ms. Fletcher? Please?คุณเฟล็ตเชอร์ เชิญ Raise Your Voice (2004)
And now last, but not least, Theresa Fletcher and Jay Corgan.และสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด เทเรซ่า เฟล็ตเชอร์ และ เจย์ คอร์แกน Raise Your Voice (2004)
Ladies and gentlemen, it is my sincere pleasure to present to you the distinctive vocal , stylings of the one the only, Terri Fletcher!ทุกท่าน ผมยินดีที่จะแนะนำให้ท่านรู้จักกับ เสียงอันเป็นเอกลักษณ์ เทอร์รี่ เฟล็ตเชอร์ Raise Your Voice (2004)
this song Jay and I wrote together, and, um, I would like to dedicate it to my brother, Paul Fletcher.เพลงนี้ ฉันกับเจย์ร่วมกันแต่ง และ ฉันอยากอุทิศ ให้กับพี่ชายของฉัน พอล เฟล็ตเชอร์ Raise Your Voice (2004)
Hi. The Fletchers have an amazing daughter.สวัสดีครับ ครอบครัวเฟล็ตเชอร์มีลูกสาวที่เก่งมาก Raise Your Voice (2004)
- I got stretchered off in the reserve game.- ฉันถูกหามออกจากสนามตอนแข่ง Goal! The Dream Begins (2005)
- Get the stretcher now!-ไปเอาเปลมา เร็ว! Eight Below (2006)
Knock down the stretcher, Rosemary.รัดสายรัดด้วย โรสแมรี่ Eight Below (2006)
Send over the stretcher.เอาเปลมา Bang, Bang, Your Debt (2007)
Ben Fletcher fell on his pitchfork the other week.เบน เฟรชเชอร์ยังล้ม ไปโดนคราดของเขาเองเมือ่อาทิตย์ก่อนเลย Hot Fuzz (2007)
- Who are you? - I'm Fletcher Hamilton.คุณเป็นใคร ฉันชื่อเฟลทเชอร์ แฮมิลตัน There Will Be Blood (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
etcherCrutches are pretty tricky ... "Excuse me, stretcher coming through!"
etcherIn the past, Fletcher Fuel was approached by Japanese companies.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แคร่หาม[N] litter, See also: stretcher, Syn. แคร่คานหาม, คานหาม, Example: เขาปลดแคร่หามลงจากบ่าช้าๆ ไม่ให้ของบนแคร่กระทบกระเทือน, Count unit: คัน, Thai definition: ที่สำหรับนั่งหรือนอนโดยมากมีรูปสี่เหลี่ยม มักทำด้วยฟากหรือไม้ไผ่ซี่ๆ ถักติดกันไม่มีขา ยกไปได้ ใช้วางบนคานหามสำหรับใช้หาม
คานหาม[N] litter, See also: stretcher, palanquin, Syn. เกี้ยว, แคร่หาม, Example: เขาพึ่งปลดคานหามลงจากบ่า, Thai definition: ที่นั่งที่มีคานสำหรับหาม
แคร่[N] litter, See also: stretcher, Syn. ที่นั่ง, ที่นอน, Example: เขาเดินเข้าไปในห้องพักคนงานตามลำพังแล้วเอนตัวลงนอนบนแคร่, Count unit: ตัว, Thai definition: ที่สำหรับนั่งหรือนอนโดยมากมีรูปสี่เหลี่ยมมักทำด้วยฟากหรือไม้ไผ่ซี่ๆ ถักติดกันเป็นต้น ไม่มีขา ยกไปได้
เปล[N] cradle, See also: hammock, stretcher, Example: แม่นั่งไกวเปลจนลูกหลับ, Count unit: เปล, Thai definition: เครื่องสำหรับนอน ใช้ไกวหรือโยก, เครื่องสำหรับนอนเล่นแกว่งไกวไปมาได้, เครื่องสำหรับหามคนเจ็บ
แร่ง[N] a stretcher for a dead body, Thai definition: ที่วางศพ หามศพ รูปอย่างแคร่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แคร่[n.] (khraē) EN: litter ; stretcher ; sling bed made of rattan ; bamboo bed   FR: civière [f] ; brancard [m] ; litière [f] ; palanquin [m]
เปล[n.] (plē) EN: cradle ; hammock ; stretcher   FR: berceau [m]
เปลหามคนเจ็บ[n. exp.] (plē hām) EN: stretcher   FR: civière [f] ; brancard [m]
เปลหามคนเจ็บ[n. exp.] (plē hām khon jep) EN: stretcher   FR: civière [f] ; brancard [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BETCHER    B EH1 CH ER0
LETCHER    L EH1 CH ER0
KETCHER    K EH1 CH ER0
FLETCHER    F L EH1 CH ER0
BOETCHER    B OW1 CH ER0
PLETCHER    P L EH1 CH ER0
STRETCHER    S T R EH1 CH ER0
STRETCHERS    S T R EH1 CH ER0 Z
KETCHERSIDE    K EH1 CH ER0 S AY2 D
STRETCHER-BEARER    S T R EH1 CH ER0 B EH1 R ER0
STRETCHER-BEARER    S T R EH1 CH ER0 B EH1 R ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
etcher    (n) ˈɛtʃər (e1 ch @ r)
etchers    (n) ˈɛtʃəz (e1 ch @ z)
sketcher    (n) skˈɛtʃər (s k e1 ch @ r)
sketchers    (n) skˈɛtʃəz (s k e1 ch @ z)
stretcher    (n) strˈɛtʃər (s t r e1 ch @ r)
stretchers    (n) strˈɛtʃəz (s t r e1 ch @ z)
stretcher-party    (n) strˈɛtʃə-paːtiː (s t r e1 ch @ - p aa t ii)
stretcher-bearer    (n) strˈɛtʃə-bɛəʴrər (s t r e1 ch @ - b e@ r @ r)
stretcher-bearer    (n) strˈɛtʃə-bɛəʴrəz (s t r e1 ch @ - b e@ r @ z)
stretcher-partie    (n) strˈɛtʃə-paːtɪz (s t r e1 ch @ - p aa t i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
担架床[dān jià chuáng, ㄉㄢ ㄐㄧㄚˋ ㄔㄨㄤˊ, / ] stretcher [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bahre {f}; Trage {f} | Bahren {pl}; Tragen {pl}stretcher | stretchers [Add to Longdo]
Läuferstein {m} im Mauerwerk; Läufer {m}stretcher (brick) [Add to Longdo]
Läuferverband {m} im Mauerwerkstretcher course [Add to Longdo]
Radierer {m}etcher [Add to Longdo]
Schuhspange {f}shoe stretcher [Add to Longdo]
Tragbahre {f} | Tragbahren {pl}stretcher | stretchers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ストレッチャー[, sutoreccha-] (n) stretcher [Add to Longdo]
靴型[くつがた, kutsugata] (n) shoe last; shoe stretcher [Add to Longdo]
担架[たんか, tanka] (n) stretcher; litter; (P) [Add to Longdo]
長手[ながて, nagate] (adj-no) (1) (See 長め) longish; moderately long; (n) (2) stretcher (building) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top