ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

etcher

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -etcher-, *etcher*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fletchern. คนที่ลูกธนู
stretcher(สเทรช'เชอะ) n. เครื่องดึง (ยืด,ถ่าง,ขยาย,แผ่) ,กรอบขึงผ้าภาพวาด,เปลหาม,ไม้ยันเท้าการตีกรรเชียง,ขาเหยียบ,อิฐแนวข้าง,คำพูดโอ้อวด, Syn. litter,tie,brace

English-Thai: Nontri Dictionary
stretcher(n) ขาเหยียบ,เปลหาม,กรอบขึงผ้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แคร่[n.] (khraē) EN: litter ; stretcher ; sling bed made of rattan ; bamboo bed   FR: civière [f] ; brancard [m] ; litière [f] ; palanquin [m]
เปล[n.] (plē) EN: cradle ; hammock ; stretcher   FR: berceau [m]
เปลหามคนเจ็บ[n. exp.] (plē hām) EN: stretcher   FR: civière [f] ; brancard [m]
เปลหามคนเจ็บ[n. exp.] (plē hām khon jep) EN: stretcher   FR: civière [f] ; brancard [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
etcher    (n) ˈɛtʃər (e1 ch @ r)
etchers    (n) ˈɛtʃəz (e1 ch @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ストレッチャー[, sutoreccha-] (n) stretcher [Add to Longdo]
靴型[くつがた, kutsugata] (n) shoe last; shoe stretcher [Add to Longdo]
担架[たんか, tanka] (n) stretcher; litter; (P) [Add to Longdo]
長手[ながて, nagate] (adj-no) (1) (See 長め) longish; moderately long; (n) (2) stretcher (building) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  etcher
      n 1: someone who etches

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top