ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

et cetera

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -et cetera-, *et cetera*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
et cetera[ADV] และอื่นๆ, See also: เป็นต้น, ฯลฯ, Syn. and soon

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
et ceteran. (เอทเซท'เทอระ) และสิ่งอื่น ๆ ,และอื่น ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
ET et cetera(adv) และอื่นๆ,ฯลฯ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But their wives and girlfriends, et cetera.แต่พวกภรรยา แฟนๆ มาได้ Love Actually (2003)
Expense account, driver, et cetera.มูลค่าทางบัญชีสูง ต้องระมัดระวัง เสี่ยงเอาการ Match Point (2005)
We've seen several fertility doctors, et cetera.เราเพียรไปปรึกษาคุณหมอ เพื่อทำให้เธอตั้งครรภ์ Match Point (2005)
She says, "Hey, nice place, et cetera, et cetera."เธอตอบมาว่า เฮ้ ห้องสวยนะ บลา บลา บลา Purple Giraffe (2005)
Welcome to the world of adults who wish to keep their jobs because they have mortgages they wish to pay, tuition bills, car payments, et cetera, et cetera, et cetera.ซึ่งทุกคนจะต้องทำทุกอย่างเพื่อให้ มีเงินไปจ่ายอยู่ค่ากิน ค่าเรียน ค่ารถ ค่าอื่นและอื่นๆ High School Musical 2 (2007)
Et cetera.และอื่น ๆ Under & Out (2008)
Writing off personal matters, et cetera.ใช้เงินในเรื่องส่วนตัว ประมาณนั้น Greatness Achieved (2008)
murders, natural disasters, accidents, et cetera.การฆาตกรรม, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, อะไรประมาณนั้น Dead Like Me: Life After Death (2009)
And I do mean et cetera.และฉันหมายถึงอีกมากมาย Dead Like Me: Life After Death (2009)
Et cetera, et cetera.และสิ่งอื่นๆ,อื่นๆอีก. Pilot (2009)
That is lily rhodes van der woodsen bass et cetera.ลิลลี่ โร้ด แวนเดอวูดเซน บาส และอื่นๆ The Wrath of Con (2009)
Denial, anger, et cetera.การปฏิเสธ ความโกรธ และอื่นๆ 162 Candles (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องหมายไปยาลใหญ่ (ฯลฯ)[n. exp.] (khreūangmāi paiyān yai) EN: and so on ; et cetera   FR: etc.
ละ[X] (la) EN: etc. ; and so on ; et cetera ; and so forth ; and all the rest ; ditto   FR: etc. ; et ainsi de suite
และอื่น ๆ[X] (lae eūn-eūn) FR: etc. (abrév.) ; et cetera = et caetera ; et le reste ; et ainsi de suite
เป็นอาทิ[adv.] (pen āthi) EN: for example ; and so on ; et cetera ; etc.   FR: etc. ; et ainsi de suite
เป็นต้น[adv.] (penton) EN: etc. ; and so on ; and so forth ; et cetera   FR: etc. (abrév.) ; et cetera = et caetera ; et ainsi de suite

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
et cetera    (nil) ˈɪt-sˈɛtərə (i1 t - s e1 t @ r @)

Japanese-English: EDICT Dictionary
なんぞ;なぞ;なんど[, nanzo ; nazo ; nando] (prt,n-suf) (col) (See 等・など) et cetera; etc.; and the like; and so forth [Add to Longdo]
エトセトラ[, etosetora] (n) et cetera (lat [Add to Longdo]
[ら, ra] (n,n-suf,ctr) (1) class; order; rank; (suf) (2) (See 等・など) et cetera (etc.); and the like; (pref) (3) equal [Add to Longdo]
等(P);抔[など, nado] (n,n-suf,prt) (1) (uk) et cetera; etc.; and the like; and so forth; (2) (indicating an approximate quote or vague suggestion) or something; (3) (lessening the significance or value of the previous word) the likes of; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top