ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

estoppel

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -estoppel-, *estoppel*
English-Thai: Longdo Dictionary
estoppel(n ) การถูกตัดบท (โดยกฎหมาย), กฎหมายปิดปาก เช่น That decision was based on the legal concept of estoppel.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
estoppelการถูกตัดบท (โดยกฎหมาย), กฎหมายปิดปาก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
estoppel by negligenceการถูกตัดบทเพราะความประมาทเลินเล่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
estoppel by silenceการถูกกฎหมายปิดปากเพราะการนิ่งเสีย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Estoppelกฎหมายปิดปาก [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กฎหมายปิดปาก[n. exp.] (kotmāi pit pāk) EN: estoppel   FR: effet d'estoppel [m]

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
estoppel (n ) การถูกตัดบท (โดยกฎหมาย), กฎหมายปิดปาก

Japanese-English: EDICT Dictionary
エストッペル[, esutopperu] (n) estoppel [Add to Longdo]
禁反言[きんはんげん, kinhangen] (n) estoppel [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  estoppel
      n 1: a rule of evidence whereby a person is barred from denying
           the truth of a fact that has already been settled

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top