ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

estop

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -estop-, *estop*
English-Thai: Longdo Dictionary
estoppel(n ) การถูกตัดบท (โดยกฎหมาย), กฎหมายปิดปาก เช่น That decision was based on the legal concept of estoppel.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
estop[VT] ขัดขวาง (ภาษาโบราณ), See also: กัน, หยุดยั้ง, Syn. bar, prevent, stop
estop[VT] ขัดขวางโดยใช้กฎหมาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
estoppelการถูกตัดบท (โดยกฎหมาย), กฎหมายปิดปาก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
estoppel by negligenceการถูกตัดบทเพราะความประมาทเลินเล่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
estoppel by silenceการถูกกฎหมายปิดปากเพราะการนิ่งเสีย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Estoppelกฎหมายปิดปาก [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กฎหมายปิดปาก[n. exp.] (kotmāi pit pāk) EN: estoppel   FR: effet d'estoppel [m]

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
estoppel (n ) การถูกตัดบท (โดยกฎหมาย), กฎหมายปิดปาก

Japanese-English: EDICT Dictionary
エストッペル[, esutopperu] (n) estoppel [Add to Longdo]
禁反言[きんはんげん, kinhangen] (n) estoppel [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top