ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

establisher

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -establisher-, *establisher*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา establisher มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *establisher*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
establisher[N] ผู้สถาปนา, See also: ผู้สร้าง, ผู้ก่อตั้ง, Syn. founder

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ธาดา[N] creator, See also: founds, establisher, supporter, one who arrange or orders, Syn. ผู้สร้าง, ผู้สรรค์, ผู้รังสฤษฎ์, Thai definition: ผู้สร้างคือ พระพรหม, Notes: (บาลี)

Japanese-English: EDICT Dictionary
開設者[かいせつしゃ, kaisetsusha] (n) founder; establisher [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top