ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

espresso

EH2 S P R EH1 S OW0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -espresso-, *espresso*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
espresso(n) (เครื่องดื่ม) กาแฟเอสเปรสโซ
espresso(n) กาแฟ (ผง) เอสเปรสโซ
espresso(n) เครื่องทำกาแฟเอสเปรสโซ

CMU English Pronouncing Dictionary
ESPRESSO EH2 S P R EH1 S OW0
ESPRESSO EH2 K S P R EH1 S OW2
ESPRESSOS EH2 S P R EH1 S OW2 Z
ESPRESSOS EH2 K S P R EH1 S OW2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
espresso (n) ˈɛsprˈɛsou (e1 s p r e1 s ou)
espressos (n) ˈɛsprˈɛsouz (e1 s p r e1 s ou z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
意式浓缩咖啡[yì shì nóng suō kā fēi, ㄧˋ ㄕˋ ㄋㄨㄥˊ ㄙㄨㄛ ㄎㄚ ㄈㄟ, / ] espresso; Italian style strong coffee [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Espresso {m} [cook.] | Espressos {pl}espresso | espressos [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エスプレッソ[esupuresso] (n) espresso (coffee) (ita [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  espresso
      n 1: strong black coffee brewed by forcing hot water under
           pressure through finely ground coffee beans

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top