ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

espoir

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -espoir-, *espoir*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความคาดหวัง[khwām khātwang] (n) EN: expectation ; prospect ; expectancy ; hope  FR: perspective [f] ; attente [f] ; espoir [m] ; expectance [f]
ความหวัง[khwāmwang] (n) EN: hope ; wish ; expectation ; will ; desire  FR: espoir [m] ; espérance [f] ; désir [m] ; attente [f]
ความหวังข้างหน้า[khwāmwang khāng-nā] (n, exp) EN: prospect  FR: perspective [f] ; attente [f] ; espoir [m]
ไม่อาจจะเยียวยาได้[mai āt ja yīoyā dāi] (x) EN: incorrigible ; incurable ; beyond cure ; hopeless   FR: sans espoir
มโนรถ[manōrot] (n) EN: wish ; hope ; desire ; aspiration ; dream ; imagination  FR: voeu [m] ; désir [m] ; espoir [m] ; aspiration [f] ; rêve [m]
หมดหวัง[mot wang] (v) EN: give up hopes  FR: abandonner tout espoir ; désespérer
หมดหวัง[mot wang] (adj) EN: hopeless ; desperate  FR: désespéré ; sans espoir
เพื่อว่า[pheūa wā] (x) EN: so that  FR: pour que ; avec l'espoir que
สิ้นหวัง[sin wang] (v, exp) EN: give up hope  FR: perdre espoir

French-Thai: Longdo Dictionary
espoir(n) |m| ความหวัง เช่น l'amour sans espoir, J'ai bon espoir à l'examen., Il y a encore de l'espoir., C'est sans espoir.

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top