ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

esplanade

EH2 S P L AH0 N AA1 D   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -esplanade-, *esplanade*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
esplanade[N] พื้นที่โล่งๆ ยาวๆ (โดยเฉพาะที่ใกล้ทะเล) ใช้สำหรับเดินเล่นหรือขับรถเล่น, Syn. boardwalk

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลาน[n.] (lān) EN: open space ; lawn ; ground ; field ; yard ; court ; courtyard ; place ; plaza ; hall   FR: cour [f] ; aire [f] ; espace [m] ; place [f] ; esplanade [f] ; champ [m] ; piazza [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ESPLANADE    EH2 S P L AH0 N AA1 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
esplanade    (n) ˌɛsplənˈɛɪd (e2 s p l @ n ei1 d)
esplanades    (n) ˌɛsplənˈɛɪdz (e2 s p l @ n ei1 d z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
エスプラネード[, esupurane-do] (n) esplanade [Add to Longdo]
散歩道[さんぽみち, sanpomichi] (n) promenade; walk; esplanade [Add to Longdo]
遊歩道[ゆうほどう, yuuhodou] (n) promenade; esplanade [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  esplanade
      n 1: a long stretch of open level ground (paved or grassy) for
           walking beside the seashore

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top