ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

escrow

EH0 S K R OW1   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -escrow-, *escrow*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
escrow[VT] เก็บเงินหรือทรัพย์สินไว้ที่บุคคลที่สามจนกว่าจะบรรลุตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้แล้ว
escrow[N] เงินหรือทรัพย์สินที่ให้บุคคลหนึ่ง แต่เก็บไว้กับบุคคลที่สามจนกว่าจะบรรลุตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้แล้ว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
escrow(เอส'โคร) n. สัญญา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
escrowเอกสารที่มอบให้คนกลางถือไว้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Escrowsเอสโครว์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- So you'll send me those escrow papers?-คุณส่งสัญญามาด้วยนะคะ Jumanji (1995)
The money will remain in escrow until I return and the winner of the contest enters his or her password into the encryptor whereupon the entire sum will be wired to any bank account in the world you nominate.เงินจะอยู่ในกองกลาง จนกว่าจะมอบคืน ..ผู้ชนะจะป้อนรหัสส่วนตัวใส่ลงในเครื่องของเรา.. เงินรวมทั้งหมด Casino Royale (2006)
Michael, we're in escrow here.. เรากำลังทำตามเงื่อนไขได้แล้ว แล้วเราจะผ่านมันไปได้ Just Business (2008)
Apparently he's been pushin' papers Over at an escrow company For the last couple of months.เข้าทำงานที่บริษัท รับวางทรัพย์ได้ 2-3 เดือน The Ghost Network (2008)
These are the escrow certificates of deposit.นี่เป็นสัญญาการโอนเงิน Duplicity (2009)
Your compensation will be held in an escrow account.ค่าจ้างของคุณจะถูกเก็บไว้ในบัญชี ที่เราเปิดไว้ให้ The International (2009)
Ehames will contact you with the number for the escrow account.เอแฮมส์จะติดต่อคุณอีกที เรื่องตัวเลขในบัญชี The International (2009)
No, no, I don't have two weeks. I gotta close the escrow tomorrow."สามวันก่อน" ไม่ ผมไม่มีเวลา ต้องปิดสัญญาพรุ่งนี้แล้ว The Next Three Days (2010)
Did you really think I was just gonna sign the escrow papers and send 'em back?คุณไม่รู้จริงๆ รึว่า ผมได้ลงนาม ในเอกสารสัญญาและส่ง มันกลับมาให้แล้ว? Under Control (2010)
If Penny's going to be spending nights here again, you'll need to set up an escrow account.นายต้องเปิดบัญชีค่าเสิยหายขึ้นมา The Boyfriend Complexity (2010)
Escrow's closed, Beth.ระบบเอสโกรวมันปิด, เบท The Thing That Counts Is What's Inside (2010)
I mean, length of escrow,อย่าง เอกสารสัญญา... Pleasant Little Kingdom (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
ESCROW    EH0 S K R OW1
ESCROW    EH1 S K R OW0
ESCROWED    EH1 S K R OW0 D

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anderkonto {n}; Treuhandkonto {n} [fin.] | Geld auf ein Anderkonto legenescrow account; escrow deposit | to put money in escrow [Add to Longdo]
Hinterlegungsvertrag {m}; Treuhandvertrag {m}escrow agreement [Add to Longdo]
Treuhandservice {m}escrow service [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エスクローサービス[, esukuro-sa-bisu] (n) {comp} escrow service [Add to Longdo]
キーエスクロー[, ki-esukuro-] (n) {comp} key escrow [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キーエスクロー[きーえすくろー, ki-esukuro-] key escrow [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 escrow
   n 1: a written agreement (or property or money) delivered to a
      third party or put in trust by one party to a contract to
      be returned after fulfillment of some condition

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top