ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

escritoire

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -escritoire-, *escritoire*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
escritoire[N] โต๊ะเขียนหนังสือที่มีลิ้นปิดเปิด (ซึ่งบังลิ้นชักและช่องเก็บกระดาษไว้), Syn. davenport, writing desk

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
escritoire    (n) ˌɛskrɪtwˈaːr (e2 s k r i t w aa1 r)
escritoires    (n) ˌɛskrɪtwˈaːz (e2 s k r i t w aa1 z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 escritoire
   n 1: a desk used for writing [syn: {secretary}, {writing table},
      {escritoire}, {secretaire}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

escritoire

 


  

 
escritoire
 • โต๊ะเขียนหนังสือที่มีลิ้นปิดเปิด (ซึ่งบังลิ้นชักและช่องเก็บกระดาษไว้)[Lex2]
 • (n) /ˌɛskrɪtw'aːr/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top