ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

escort from

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -escort from-, *escort from*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
escort from[PHRV] คุ้มกันให้พ้นจาก, See also: กีดกันจาก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Any north unit, request has been made for 42 escort from Orange belt to J.M.S.หน่วยเหนือ ขอกำลังช่วยเหลือแล้ว 42 คนจากเข็มขัดส้ม Dex, Lies, and Videotape (2007)
You tried to hide being an escort from him, so anything's possible, right?คุณพยายามปกปิดว่าคุณเป็นเพื่อนเที่ยวกับเขา ดังนั้นทุกอย่างอาจเป็นไปได้ใช่ไหม Double Blind (2009)
No real Deb would ever be caught dead with an escort from an outer borough.การเปิดตัวที่หลอกลวงจะต้องถูกจับตาย จากผู้คุ้มกันข้างนอกนั่น Monstrous Ball (2012)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

escort from ( EH0 S K AO1 R T F R AH1 M)

 


  

 
escort from
  • คุ้มกันให้พ้นจาก: กีดกันจาก [Lex2]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top