ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eschatology

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eschatology-, *eschatology*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eschatology[N] คำสอนในศาสนาที่เกี่ยวกับวิญญาณของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับความตาย การพิพากษานรกสวรรค์, See also: คำสอนในศาสนาที่เกี่ยวกับวิญญาณของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับความตาย การพิพากษานรกสวรรค์

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eschatology    (n) ˌɛskətˈɒləʤiː (e2 s k @ t o1 l @ jh ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
終末論[しゅうまつろん, shuumatsuron] (n) eschatology [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 eschatology
   n 1: the branch of theology that is concerned with such final
      things as death and Last Judgment; Heaven and Hell; the
      ultimate destiny of humankind

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

eschatology

 


  

 
eschatology
 • คำสอนในศาสนาที่เกี่ยวกับวิญญาณของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับความตาย การพิพากษานรกสวรรค์: คำสอนในศาสนาที่เกี่ยวกับวิญญาณของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับความตาย การพิพากษานรกสวรรค์ [Lex2]
 • (n) /ˌɛskət'ɒləʤiː/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top