ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

escapee

IH0 S K EY2 P IY1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -escapee-, *escapee*
CMU English Pronouncing Dictionary
ESCAPEE IH0 S K EY2 P IY1
ESCAPEES IH0 S K EY2 P IY1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
escapee (n) ˈɪskˌɛɪpˈiː (i1 s k ei2 p ii1)
escapees (n) ˈɪskˌɛɪpˈiːz (i1 s k ei2 p ii1 z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flüchtling {m} | Flüchtlinge {pl}escapee | escapees [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
脱走者[だっそうしゃ, dassousha] (n) escapee; fugitive [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  escapee
      n 1: someone who escapes

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top