ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

escaped

IH0 S K EY1 P T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -escaped-, *escaped*, escap, escape
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
escaped prisoner[だつごくしゅう] (n) นักโทษแหกคุก

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
escapedA convict has escaped from prison.
escapedAnn gave an account of how she had escaped.
escapedA tiger has escaped from the zoo.
escapedBy good fortune they escaped.
escapedEach time he escaped, he returned to this region.
escapedEverything around him was blown to pieces, yet he escaped without a scratch.
escapedFortunately, they escaped the danger.
escapedFour armed men held up the bank and escaped with $4 million.
escapedHe barely escaped death.
escapedHe escaped being run over by a hair's breadth.
escapedHe escaped from prison.
escapedHe escaped from prison by climbing over a wall.

CMU English Pronouncing Dictionary
ESCAPED IH0 S K EY1 P T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
escaped (v) ˈɪskˈɛɪpt (i1 s k ei1 p t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
逃犯[táo fàn, ㄊㄠˊ ㄈㄢˋ, ] escaped criminal, #19,751 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
死に損ない[しにぞこない, shinizokonai] (n) a person who has escaped death; dotard [Add to Longdo]
脱獄囚[だつごくしゅう, datsugokushuu] (n) escaped prisoner [Add to Longdo]
脱獄犯[だつごくはん, datsugokuhan] (n) escaped prisoner; fugitive [Add to Longdo]
虱潰し;蝨潰し[しらみつぶし, shiramitsubushi] (n) (uk) very thorough search (for contraband, escaped convict, etc.) (lit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 escaped
   adj 1: having escaped, especially from confinement; "a convict
       still at large"; "searching for two escaped prisoners";
       "dogs loose on the streets"; "criminals on the loose in
       the neighborhood" [syn: {at large(p)}, {escaped},
       {loose}, {on the loose(p)}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top