ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

escapade

EH1 S K AH0 P EY2 D   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -escapade-, *escapade*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
escapade[N] การกระทำที่น่าตื่นเต้นและกล้าบ้าบิ่น, Syn. adventure, prank

English-Thai: Nontri Dictionary
escapade(n) การหลุดพ้น,การหลบหนี,การออกนอกลู่นอกทาง,การหลีกหนี,การหลีกเลี่ยง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, I've heard about your unfortunate escapade.ผมทราบข่าวที่คุณเจอ พฤติกรรมนอกลู่นอกทางมา Bringing Down the House (2003)
I don't have escapades.ไม่ใช่นอกลู่นอกทาง Bringing Down the House (2003)
I have been in direct communication with HQ in Paris over your little escapade.ฉันติดต่อศูนย์บัญชาการในปารีส เรื่องการละเมิดคำสั่ง Flyboys (2006)
I've just gotten a kick out of watching Jason's escapades with women, you know.หนูเกือบโดนเตะตอนแอบดูเจสัน อึ๊บกับผู้หญิงอ่ะนะ The First Taste (2008)
In fact, you can make up for your little escapade by polishing my armour.จริงๆแล้ว เจ้าสามารถแสดงความสามารถของเจ้า โดยการไปขัดชุดเกาะให้ข้าซะ A Herald of the New Age (2011)
It turns out that his recent, uh, rogue and high-profile escapades have made him a target now.มันกลายเป็นว่า เขาเล่นไม่ซื่อ และ พฤติกรรมที่บ้าบิ่น ทำให้เขาตเป็นเป้าหมาย Confidence (2012)
Escapades are a gray area.แต่ถ้าเรื่องบ้าบิ่นก็ไม่แน่ Herstory of Dance (2013)
Went off the grid about 15 years ago, when his illegal escapades began.เคยติดคุกประมาณ 15 ปีที่ผ่านมา ตอนที่เขาเริ่มทำสิ่งที่น่าตื่นเต้นและกล้าบ้าบิ่น Volcanalis (2013)
...the killer, Jerome Valeska, is dead, his murderous escapades left a deep impression on Gotham....ฆาตกร เจอโรมวาเนสก้า เสียชีวิตลงแล้ว วีรกรรมการฆ่าของเขา ทิ้งความโศกเศร้าให้เมืองก็อดแธม Rise of the Villains: The Last Laugh (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
ESCAPADE    EH1 S K AH0 P EY2 D
ESCAPADES    EH1 S K AH0 P EY2 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
escapade    (n) ˌɛskəpˈɛɪd (e2 s k @ p ei1 d)
escapades    (n) ˌɛskəpˈɛɪdz (e2 s k @ p ei1 d z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Seitensprung {m} | Seitensprünge {pl}escapade | escapades [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
脱線行為[だっせんこうい, dassenkoui] (n) aberration; aberrant behavior; eccentric (erratic) behavior; indulging in an escapade [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 escapade
   n 1: a wild and exciting undertaking (not necessarily lawful)
      [syn: {adventure}, {escapade}, {risky venture}, {dangerous
      undertaking}]
   2: any carefree episode [syn: {escapade}, {lark}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top