ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

escallop

   
2 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -escallop-, *escallop*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
escallop[N] ริมผ้าที่เป็นรูปคลื่น, See also: ขอบผ้าที่เป็นรูปคลื่น, Syn. scallop

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 escallop
   n 1: edible muscle of mollusks having fan-shaped shells; served
      broiled or poached or in salads or cream sauces [syn:
      {scallop}, {scollop}, {escallop}]
   2: thin slice of meat (especially veal) usually fried or broiled
     [syn: {cutlet}, {scallop}, {scollop}, {escallop}]
   3: edible marine bivalve having a fluted fan-shaped shell that
     swim by expelling water from the shell in a series of
     snapping motions [syn: {scallop}, {scollop}, {escallop}]
   v 1: bake in a sauce, milk, etc., often with breadcrumbs on top
      [syn: {scallop}, {escallop}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

escallop

 


  

 
escallop
 • ริมผ้าที่เป็นรูปคลื่น: ขอบผ้าที่เป็นรูปคลื่น [Lex2]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top