ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

escalate

EH1 S K AH0 L EY2 T   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -escalate-, *escalate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
escalate[VT] ทำให้เพิ่มขึ้น, See also: ทำให้มากขึ้น, Syn. heighten, increase, intensify
escalate[VI] เพิ่มขึ้น, See also: มากขึ้น, Syn. heighten, increase, intensify

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
escalate(เอล'คะเลท) vt.,vi. เพิ่ม,ทำให้มากขึ้น,ขยาย., See also: escalation n. ดูescalate escalatory adj. ดูescalate, Syn. increase
de-escalate vtvi. ทำให้ลดลง,ลดลง. deescalation,deescalation n.
deescalatevi. ทำให้ลดลง,ลดลง. deescalation,deescalation n.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Once it escalated into a murder-one beef for all, after they killed two guards... they didn't hesitate.หลังจากกลายเป็นคดีฆาตกรรม เพราะฆ่าการ์ดไปแล้ว 2 คน มันก็ไม่รีรอ Heat (1995)
I´m gonna have to ask you to pay for this coffee now... ´cause I´ve seen these things escalate before.จ่ายเงินเถอะเครื่องฉันเริ่มร้อนแล้ว Nothing to Lose (1997)
It just escalated.มันก็เพิ่มขึ้น Showtime (2002)
Maybe the obligatory last-minute moral debate... until the noise of the room escalates into panic... and background screams as the gunman walks in.ตอนนั้นคงกำลังถกเรื่องศีลธรรมกับกฎหมายกันอยู่... ตอนที่เสียงพูดคุยในห้องเริ่มโหวกเหวกจนโกลาหล... คนในงานกรีดร้องเมื่อเห็นหมอนั่นถือปืนเข้ามา Primer (2004)
As the war on terrorism escalates, Deputy Secretary of Homeland Securityหลังจากเหตุอาชญากรรม ฝ่ายรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ Red Eye (2005)
- M.O. Would be dynamic. Evolvings,fire setting escalates, they thrive on panic, fear.พัฒนาขี้น การวางเพลิงเพิ่มขึ้น/N พวกเขาดูดกินความกลัว การตื่นตระหนก Compulsion (2005)
The media attention and the fbi presence will only escalate his desire to shoot again.งั้นอีกคนนึงคือผู้หญิงเหรอ เราควรเช็คฐานข้อมูลคนหาย ว่ามีแจ้งหญิงสาวหายตัวไปหรือไม่ L.D.S.K. (2005)
Our unsub went from wounding civilians to executing a police officer, so he's escalated....... รอเดี๋ยว ขอโทษทีแซม ช่วยพูดอีกครั้ง L.D.S.K. (2005)
Things, uh, escalated.แต่เรื่องมัน... บานปลายไปหน่อย Cell Test (2005)
Now, you should know, since our conversation, the situation has escalated.ต้องแจ้งท่านว่าหลังจากที่เราคุยกัน สถานการณ์มันแย่ลง Riots, Drills and the Devil: Part 2 (2005)
The disturbance has escalated at this Chicago-area prison.เหตุวุ่นวายได้ลุกลามใหญ่โตขึ้นที่เรือนจำในชิคาโก้ Riots, Drills and the Devil: Part 2 (2005)
Escalatedเพิ่มขึ้น Once (2007)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บานปลาย[V] escalate, Example: การชุมนุมบานปลายกลายเป็นปัญหาการก่อความไม่สงบขึ้นในบ้านเมือง, Thai definition: ขยายออกไปมากกว่าที่ตั้งใจไว้เดิม, ขยายเรื่องเล็กให้กลายเป็นเรื่องใหญ่โตออกไป, Notes: (ปาก)

CMU English Pronouncing Dictionary
ESCALATE    EH1 S K AH0 L EY2 T
ESCALATED    EH1 S K AH0 L EY2 T AH0 D
ESCALATES    EH1 S K AH0 L EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
escalate    (v) ˈɛskəlɛɪt (e1 s k @ l ei t)
escalated    (v) ˈɛskəlɛɪtɪd (e1 s k @ l ei t i d)
escalates    (v) ˈɛskəlɛɪts (e1 s k @ l ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
エスカレート[, esukare-to] (n,vs) escalate; escalation; (P) [Add to Longdo]
デスカレート[, desukare-to] (n) de-escalate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 escalate
   v 1: increase in extent or intensity; "The Allies escalated the
      bombing" [syn: {escalate}, {intensify}, {step up}] [ant:
      {de-escalate}, {step down}, {weaken}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top