ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

erysipelas

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -erysipelas-, *erysipelas*, erysipela
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
erysipelas[N] โรคผิวหนังที่ร้ายแรงชนิดหนึ่งมีการอาเจียนและไข้สูงร่วมด้วย เกิดจากเชื้อแบคทีเรียสเตรปโตคอกคัส, Syn. Saint Anthony's fire

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
erysipelasโรคไฟลามทุ่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Erysipelasไฟลามทุ่ง,โรค,โรคไฟลามทุ่ง,ไฟลามทุ่ง [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไฟลามทุ่ง[N] erysipelas, Syn. โรคไฟลามทุ่ง, Example: แม่สงสัยว่าพ่อจะเป็นไฟลามทุ่งเพราะมีผื่นแดงคันขึ้นลามไปทั่วตัว, Thai definition: โรคผิวหนังชนิดหนึ่ง มีลักษณะลามออกไป

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
erysipelas    (n) ˌɛrɪsˈɪpɪləs (e2 r i s i1 p i l @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
丹毒[dān dú, ㄉㄢ ㄉㄨˊ, ] erysipelas, #87,956 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
丹毒[たんどく, tandoku] (n,adj-no) erysipelas [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  erysipelas
      n 1: an acute streptococcal infection characterized by deep-red
           inflammation of the skin and mucous membranes

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top