ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ery

   
95 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ery-, *ery*
English-Thai: Longdo Dictionary
coronary artery disease(n phrase) โรคหลอดเลือดแดงเลี้ยงหัวใจอุดตัน, โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ย่อด้วย CAD, S. Coronary heart disease (CHD)
mockery(n) การลบหลู่ เช่น He is making a mockery of both the law that protects service providers and basic common sense.; Dishonesty is making a mockery of the industry more than incompetence is.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ery[SUF] ธุรกิจ, See also: สถานที่ธุรกิจ, สินค้า, คุณลักษณะ
erythema[N] การเป็นผื่นแดงของผิวหนังเนื่องจากมีไข้และติดเชื้อ
erysipelas[N] โรคผิวหนังที่ร้ายแรงชนิดหนึ่งมีการอาเจียนและไข้สูงร่วมด้วย เกิดจากเชื้อแบคทีเรียสเตรปโตคอกคัส, Syn. Saint Anthony's fire
erythrocyte[N] เม็ดเลือดแดง, Syn. red blood cell

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
erythemaอาการผิวหนังร้อนแดงเนื่องจากเลือดคั่ง
acanthopterygian(อะแคนธอพทะริจ' เจียน) adj. เกี่ยวกับปลาที่เหมือมีหนาม (Acanthopterygii) , ปลาดังกล่าว bass and perch)
adultery(อะดัล' เทอรี่) n. การเป็นชู้
aery(แอ' รี) n. aerie (ดู)
afteryears(อาฟ' เทอะเยียซฺ , แอฟ-) n., pl. ปีหลังเหตุการณ์
amoebic dysenteryn. โรคบิดมีตัว เนื่องจากมีเชื้อบิดจำพวก Endamoeba histolytica ซึ่งทำให้ลำไส้เป็นแผลเปื่อยได้
apteryx(แอพ'เทอริคซ) n. สัตว์จำพวกกีวี (kiwi)
archery(อาร์'ชะรี) n. การยิงธนู,กลุ่มพลธนูอุปกรณ์การยิงธนู
artery(อาร์'เทอรี) n. เส้นโลหิตแดง,หลอดโลหิตแดง,ทางสำคัญ, Syn. main channel)
artillery(อาร์ทิล'เลอรี) n. ปืนใหญ่กองทหารปืนใหญ่,วิชาเกี่ยวกับการใช้ปืนใหญ่

English-Thai: Nontri Dictionary
adultery(n) การเป็นชู้,การผิดประเวณี,การนอกใจ
aery(n) รังนกอินทรี,ลูกนกอินทรี,ตึกระฟ้า
antislavery(n) การต่อต้านระบบทาส
archery(n) การยิงธนู
artery(n) เส้นเลือดแดง,ทางสำคัญ
artillery(n) ปืนใหญ่,เหล่าทหารปืนใหญ่,กองปืนใหญ่
bakery(n) ร้านขนมปัง,ร้านเบเกอรี่
baptistery(n) สถานที่ทำพิธีศีลจุ่ม
battery(n) กองปืนใหญ่,แบตเตอรี,หม้อกำเนิดไฟฟ้า
bobbery(adj) โกลาหล,วุ่นวาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
erysipelasโรคไฟลามทุ่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
erythemaลักษณะผิวหนังแดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
erythema migrans; rash, wanderingผื่นย้ายที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
erythematous candidiasis; candidiasis, atrophicโรคราแคนดิดาชนิดผื่นแดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
erythrocyte sedimentationการนอนก้นของเม็ดเลือด(แดง) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
erythrocyte; corpuscle, red bloodเม็ดเลือดแดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
erythrocytic-เม็ดเลือดแดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
erythrocytolysis; erythrolysisการสลายของเม็ดเลือดแดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
erythrocytometerมาตรนับเม็ดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
erythrocytometryการนับเม็ดเลือดแดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Erysipelasไฟลามทุ่ง,โรค,โรคไฟลามทุ่ง,ไฟลามทุ่ง [การแพทย์]
Erysipelothrix Rhusiopathiaeโรคไข้หนังแดง [การแพทย์]
Erythemaอาการหนังร้อนแดง,อีริย์ทีมา,ผิวหนังร้อนแดง,ภาวะ,ผิวหนังแดงเป็นบริเวณ,พื้นสีแดง,แดง,อักเสบเพียงเล็กน้อย,ผื่นแดงอักเสบ,การบวมแดง,ผิวหนังร้อนแดง,อาการหน้าร้อนแดง,ผื่นแดง,บวมแดง,ปื้นแดง,อาการแดง [การแพทย์]
Erythema Annular Centrifugumlapiere Typeตุ่มหนองแบบลามเป็นวง [การแพทย์]
Erythema Induratumอีริธีมาอินดูราตัม [การแพทย์]
Erythema Marginatumผื่นแดงที่ผิวหนัง,อีริธีมามาร์จินาตัม [การแพทย์]
Erythema Multiformeอีริย์ธีมามัลติฟอร์ม,อีริธีมามัลติฟอร์เม,ผื่นแดงเกิดขึ้นตามผิวหนังลักษณะนูนแดงขอบไม่เรียบ,ผื่นแดงอักเสบ [การแพทย์]
Erythema Nodosumอีริทีมาโนโดซุม,โรค,อีริย์ธีมาโนโดซัม,ตุ่มนูนแดงและกดเจ็บ,อีริธีมาโนโดซุม [การแพทย์]
Erythema, Localผื่นสีแดงเกิดเฉพาะที่ [การแพทย์]
Erythema, Palmarการเปลี่ยนแปลงของเส้นเลือดที่ฝ่ามือ,ผื่นแดงที่ฝ่ามือส่วนล่าง,อุ้งมือแดง,ฝ่ามือแดงโดยรอบ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Erythropoietinสารที่ควบคุมการผลิตของเซลล์เม็ดเลือดแดง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไฟลามทุ่ง[N] erysipelas, Syn. โรคไฟลามทุ่ง, Example: แม่สงสัยว่าพ่อจะเป็นไฟลามทุ่งเพราะมีผื่นแดงคันขึ้นลามไปทั่วตัว, Thai definition: โรคผิวหนังชนิดหนึ่ง มีลักษณะลามออกไป
เม็ดเลือดแดง[N] erythrocyte, See also: red blood corpuscle, Example: ธาตุเหล็กเป็นสารสำคัญในการสร้างเม็ดเลือดแดง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจ[n.] (amnāt) EN: power ; authority ; control ; jurisdiction ; influence ; domination ; command ; mastery   FR: pouvoir [m] ; autorité [m] ; influence [f]
อำนาจบังคับบัญชา[n. exp.] (amnāt bangkhapbanchā) EN: authority ; control ; leadership ; mastery ; sway   
อำนาจควบคุม[n. exp.] (amnāt khūapkhum) EN: mastery ; domination   
อัญมณี[n.] (anyamanī) EN: semi-precious stone ; gemstone ; jewel ; jewellery = jewelry (Am.)   FR: pierre semi-précieuse [f] ; pierre rare [f] ; gemme [f]
อาราม[n.] (ārām) EN: temple ; monastery   FR: monastère [m]
อร่อยจัง[X] (arøi jang) EN: very good ; delicious ; yummy   FR: très bon ; délicieux ; succulent ; savoureux ; appétissant ; alléchant
อร่อยมาก[adj.] (arøi māk) EN: delicious ; very good (in taste)   FR: très bon ; délicieux ; succulent
อาวาส[n.] (āwāt) EN: temple ; monastery   FR: monastère [m] ; temple [m]
แบตเตอรี่[n.] (baettoērī) EN: battery ; accumulator   FR: batterie (électrique) [f] ; pile [f]
ใบสั่งปล่อยสินค้า[n. exp.] (baisang plǿi sinkhā) EN: delivery order ; D/O   

CMU English Pronouncing Dictionary
ERYKAH    EH1 R IY0 K AH0
ERYTHROPOIETIN    EH0 R IH2 TH R AH0 P OY1 T IH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
erysipelas    (n) ˌɛrɪsˈɪpɪləs (e2 r i s i1 p i l @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
红细胞[hóng xì bāo, ㄏㄨㄥˊ ㄒㄧˋ ㄅㄠ, / ] erythrocyte; red blood cell, #10,256 [Add to Longdo]
红霉素[hóng méi sù, ㄏㄨㄥˊ ㄇㄟˊ ㄙㄨˋ, / ] erythromycin, #28,162 [Add to Longdo]
红斑[hóng bān, ㄏㄨㄥˊ ㄅㄢ, / ] erythema (pathol.); rash in red patches, #29,383 [Add to Longdo]
尔雅[ěr yǎ, ㄦˇ ㄧㄚˇ, / ] Erya (the first surviving Chinese dictionary, c. 3rd century BC, with glosses on classical texts), #46,280 [Add to Longdo]
[diàn, ㄉㄧㄢˋ, ] erythema; leucoderm, #59,755 [Add to Longdo]
红血球[hóng xuè qiú, ㄏㄨㄥˊ ㄒㄩㄝˋ ㄑㄧㄡˊ, / ] erythrocyte; red blood cell, #79,790 [Add to Longdo]
丹毒[dān dú, ㄉㄢ ㄉㄨˊ, ] erysipelas, #87,956 [Add to Longdo]
红血球生成素[hóng xuè qiú shēng chéng sù, ㄏㄨㄥˊ ㄒㄩㄝˋ ㄑㄧㄡˊ ㄕㄥ ㄔㄥˊ ㄙㄨˋ, / ] erythropoietin (EPO) [Add to Longdo]
红黴素[hóng méi sù, ㄏㄨㄥˊ ㄇㄟˊ ㄙㄨˋ, / ] erythromycin [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erysipel {m}; Wundrose {f} [med.]erysipelas [Add to Longdo]
Erythem {n}; Hautrötung {f} [med.]erythema [Add to Longdo]
Erythrasma {n}; Zwergflechte {f} [med.]erythrasma [Add to Longdo]
Erythropoese {f}; Erythrozytopoese {f}; Bildung von roten Blutkörperchen [med.]erythropoiesis; red blood cell production [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
垜;安土;堋[あずち, azuchi] (n) mound on which targets are placed (in archery); firing mound [Add to Longdo]
CGI[シージーアイ, shi-ji-ai] (n) (1) {comp} common gateway interface; CGI; (2) computer generated imagery; CGI [Add to Longdo]
COD[シーオーディー, shi-o-dei-] (n) (1) (See 化学的酸素要求量) chemical oxygen demand; COD; (2) (See キャッシュオンデリバリー) cash on delivery; COD [Add to Longdo]
SLE[エスエルイー, esuerui-] (n) (See 全身性エリテマトーデス) systemic lupus erythematosus; SLE [Add to Longdo]
VDSL[ブイディーエスエル, buidei-esueru] (n) (See xDSL) very-high-bit-rate digital subscriber line; VDSL [Add to Longdo]
VHF[ブイエッチエフ, buiecchiefu] (n) very high frequency; VHF [Add to Longdo]
ああ言えばこう言う[ああいえばこういう, aaiebakouiu] (exp) to have a comeback (i.e. a reason, or rationalization) for every remark [Add to Longdo]
あおば[, aoba] (n) (obs) (See やまびこ) (former) regular (stops at every station) Tohoku-line Shinkansen [Add to Longdo]
あっての[, atteno] (adj-f) which can exist solely due to the presence of; whose existence is determined entirely by; which owes everything to; (P) [Add to Longdo]
あと一歩;後一歩[あといっぽ, atoippo] (adv,adj-na) (See 今一つ) one more; another; the other; not quite; not very good [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エラー回復[エラーかいふく, era-kaifuku] error recovery [Add to Longdo]
エラー回復ルーチン[エラーかいふくルーチン, era-kaifuku ru-chin] error recovery routine [Add to Longdo]
キーリカバリー[きーりかばりー, ki-rikabari-] key recovery [Add to Longdo]
ジョブ回復制御ファイル[じょぶかいふくせいぎょファイル, jobukaifukuseigyo fairu] backup file, job-recovery control file [Add to Longdo]
ダイアログ回復[ダイアログかいふく, daiarogu kaifuku] dialogue recovery [Add to Longdo]
トランザクション回復[とらんざくしょんかいふく, toranzakushonkaifuku] transaction recovery [Add to Longdo]
ニッカド電池[ニッカドでんち, nikkado denchi] NiCad battery [Add to Longdo]
バックアップファイル[ばっくあっぷふぁいる, bakkuappufairu] backup file, job-recovery control file [Add to Longdo]
バックワード回復[バックワードかいふく, bakkuwa-do kaifuku] backward recovery [Add to Longdo]
バッテリ[ばってり, batteri] battery [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top