ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eruptive

IY2 R AH1 P T IH0 V   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eruptive-, *eruptive*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eruptive(อีรัพ'ทิฟว) adj. ซึ่งแตกออก,ซึ่งระเบิดออก,ซึ่งพุ่งหรือพ่นออกมา,ซึ่งเป็นผื่นผิวหนัง. n. หินที่พุ่งออกมาจากภูเขาไฟ, See also: eruptivity n. ดูeruptive

English-Thai: Nontri Dictionary
eruptive(adj) ซึ่งปะทุออกมา,ซึ่งระเบิดออก,ซึ่งแตกออก,ซึ่งเป็นผื่นพุ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
eruptive๑. -การขึ้นผื่น๒. -ผื่น(ผิวหนัง)๓. -ฟันขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
eruptive stageระยะขึ้นผื่น, ระยะออกผื่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

CMU English Pronouncing Dictionary
ERUPTIVE IY2 R AH1 P T IH0 V
ERUPTIVE IH2 R AH1 P T IH0 V

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 eruptive
   adj 1: producing or characterized by eruptions; "an eruptive
       disease"
   2: produced by the action of fire or intense heat; "rocks formed
     by igneous agents" [syn: {igneous}, {eruptive}] [ant:
     {aqueous}, {sedimentary}]
   3: actively spewing out lava; "a geyser is an intermittently
     eruptive hot spring"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top