ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

error rate

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -error rate-, *error rate*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
error rateอัตราความผิดพลาดหมายถึง มาตรฐานการวัดคุณภาพของวงจร หรือระบบถ่ายโอนข้อมูล การคำนวณโดยใช้วิธีการ นำจำนวนข้อผิดพลาดของข้อมูล หารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมด หรืออาจจะคิดเป็น อัตราต่อหน่วยเวลาก็ได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
error rateอัตราความผิดพลาด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エラーレート[, era-re-to] (n) {comp} error rate [Add to Longdo]
ビット誤り率[ビットあやまりりつ, bitto ayamariritsu] (n) {comp} bit error rate; BER [Add to Longdo]
誤り率[あやまりりつ, ayamariritsu] (n) {comp} error rate [Add to Longdo]
符号誤り率[ふごうあやまりりつ, fugouayamariritsu] (n) {comp} (code) error rate [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エラーレート[えらーれーと, era-re-to] error rate [Add to Longdo]
ビット誤り率[ビットあやまりりつ, bitto ayamariritsu] bit error rate [Add to Longdo]
誤り率[あやまりりつ, ayamariritsu] error rate [Add to Longdo]
符号誤り率[ふごうあやまりりつ, fugouayamariritsu] (code) error rate [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top