ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

errata

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -errata-, *errata*
Possible hiragana form: えっらた
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
errata(อิเร'ทะ) n. พหูพจ์ของ erratum

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
errata (pl.); erratumความเคลื่อนคลาด, ข้อผิดพลาด [ดู error] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
errata    (n) ˈɛrˈaːtə (e1 r aa1 t @)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Druckfehlerverzeichnis {n}errata slip [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
小楢[こなら;コナラ, konara ; konara] (n) konara oak; quercus serrata [Add to Longdo]
水楢[みずなら;ミズナラ, mizunara ; mizunara] (n) Mongolian oak; quercus mongolica var. grosseserrata [Add to Longdo]
正誤表[せいごひょう, seigohyou] (n) errata; erratum; corrigenda; corrigendum [Add to Longdo]
青だも[あおだも;アオダモ, aodamo ; aodamo] (n) chinese flowering ash; fraxinus lanuginosa form. serrata [Add to Longdo]
槻の木[つきのき, tsukinoki] (n) (arch) (See 欅) Japanese zelkova (species of elm-like tree, Zelkowa serrata) [Add to Longdo]
槻欅[つきげやき, tsukigeyaki] (n) (obsc) (See 欅) Japanese zelkova (species of elm-like tree, Zelkowa serrata) [Add to Longdo]
楢;柞;枹[なら, nara] (n) (uk) oak (esp. Quercus serrata) [Add to Longdo]
梅擬;梅擬き(io)[うめもどき;ウメモドキ, umemodoki ; umemodoki] (n) (uk) Japanese winterberry; Ilex serrata [Add to Longdo]
欅;槻[けやき;つき(槻)(ok);ケヤキ;ツキ, keyaki ; tsuki ( tsuki )(ok); keyaki ; tsuki] (n) (uk) Japanese zelkova (species of elm-like tree, Zelkowa serrata) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
正誤表[せいごひょう, seigohyou] errata, corrigenda, erratum, corrigendum [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top