ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

erotica

IH0 R AA1 T IH0 K AH0   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -erotica-, *erotica*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
erotica[N] ศิลปะหรืองานประพันธ์ที่ทำขึ้นมาเพื่อความสุนทรียทางเพศ, Syn. pornography

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Eroticaงานด้านกามารมณ์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Casa erotica IV", a tale of two latin beauties...ภาพยนตร์เรื่อง "Casa erotica iv" เรื่องราวของสองสาวลาติน Children Shouldn't Play with Dead Things (2006)
We did it to Madonna's erotica on the floor of his walk-in closet.เราทำมันพร้อมฟังอัลบั้ม Erotica ของ Madonna บนพื้นในห้องส่วนตัวของเขา Politics of Human Sexuality (2009)
Japanese vampire erotica from the 16th century.ภาพอีโรติคของแวมไพร์ญี่ปุ่น จากศตวรรษที่ 16 Trouble (2010)
Are psychotically, irrationally, erotically codependentAre psychotically, irrationally, erotically codependent Point of No Return (2010)
"Casa Erotica 13" on demand."บ้านร้อนรัก 13" ตามสั่ง Hammer of the Gods (2010)
Casa Erotica.บ้านร้อนรัก Hammer of the Gods (2010)
Senior Scholar Jang, you're not someone who looks at erotica!บัณฑิตอาวุโสจาง ท่านไม่ใช่ คนที่จะดูหนังสือโป๊ Tree with Deep Roots (2011)
Mom, dad, nanny -- boy, that is a love triangle right out of casa erotica.พ่อ แม่ พี่เลี้ยงเด็ก- ว้าว นี่มันพล็อตรักสามเส้าจากหนังเอวีชัดๆ Plucky Pennywhistle's Magical Menagerie (2012)
You seem to have a very bad case of morbid erotica.เหมือนว่าหนูจะมีอาการ ของโรคความต้องการทางเพศสูงมาก Welcome to Briarcliff (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
EROTICA    IH0 R AA1 T IH0 K AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
erotica    (n) ˈɪrˈɒtɪkə (i1 r o1 t i k @)

Japanese-English: EDICT Dictionary
エロチカ[, erochika] (n) erotica [Add to Longdo]
着エロ[ちゃくエロ, chaku ero] (n) non-nude erotica [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 erotica
   n 1: creative activity (writing or pictures or films etc.) of no
      literary or artistic value other than to stimulate sexual
      desire [syn: {pornography}, {porno}, {porn}, {erotica},
      {smut}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top