ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ern

   
125 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ern-, *ern*
English-Thai: Longdo Dictionary
modern(adj) ทันสมัย
bayer pattern(n) รูปแบบตารางแผ่นกรองหลากสี สำหรับปะหน้าตัวรับภาพที่แยกแยะได้เฉพาะค่าความสว่าง (เช่น CCD หรือ CMOS Sensor) เพื่อให้สามารถแยกแยะสีของภาพได้ โดยแผ่นกรองนี้จะยอมให้แสงสีที่กำหนดผ่านไปตกบนตัวรับภาพ ณ บริเวณที่กำหนดเท่านั้น bayer pattern ที่นิยมใช้กันมากในกล้องถ่ายภาพมี สองชนิด คือ RGB bayer pattern และ CMY bayer pattern ซึ่งยอมให้แสงสี Red-Green-Blue และ Cyan-Magenta-Yellow ไปตกบนตัวรับภาพได้ ตามลำดับ ชื่อของแบบตาราง มาจากชื่อของ Dr. Bayer นักวิทยาศาสตร์ของบริษัท Kodak ผู้คิดค้น, CCD
Amnesty International(n) องค์การนิรโทษกรรมสากล
government in exile(n) รัฐบาลพลัดถิ่น
internal medicine(n) อายุรกรรม
international terrorists(n) กลุ่มผู้ก่อการร้ายข้ามชาติ
hibernation(n) การจำศีลของกบ, การอยู่ในสภาพนิ่งหรือกบดาน เช่น He tries to re-launch the association after years in hibernation in rural Thailand.
international terrorists(n) กลุ่มผู้ก่อการร้ายสากล
internal affair(n) กิจการภายใน, เรื่องภายใน
Internet(n name) เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงใยกันทั่วโลก, เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ern[N] นกอินทรีทะเลปีกยาวพันธุ์ยุโรป มีชื่อในภาษาละตินว่า Haliactus albicilla, Syn. sea eagle
ern[SUF] แสดงทิศทาง
erne[N] นกอินทรีทะเลปีกยาวพันธุ์ยุโรป มีชื่อในภาษาละตินว่า Haliactus albicilla, Syn. sea eagle

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
afternoon(อาฟ' เทอะนูน, แอฟ-') adj.,n. หลังเที่ยง, บ่าย
afternoons(อาฟเทอะนูนซฺ', แอฟ-') n. รสที่ยังกรุ่นอยู่ในปาก, ความรู้สึกที่กรุ่นอยู่หลังเหตุการณ์ที่พอใจผ่านไป
alternate(ออล' เทอเนท) vt.,vi.,n.,adj. สลับกัน, ผลัดกัน, หมุนเวียนกัน, หนึ่งเว้นหนึ่ง, คนละครั้ง, ตัวแทน, แผนเปรียบเทียบ. -alternateness n., Syn. interchange,)
alternate keyเป็นแป้นหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ (มีคำ ALT อยู่บนแป้น) แป้นนี้ต้องใช้พร้อมกับแป้นอื่น ๆ จึงจะเป็นคำสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานบางอย่าง เช่น เมื่อ กดแป้น ALT+P (กดแป้น ALT และแป้นตัวอักษร P พร้อมกัน) จะเท่ากับเป็นการสั่งให้คอมพิวเตอร์พิมพ์แฟ้มข้อมูล
alternately(ออล'เทอเนทลี) adj. ซึ่งสลับกัน,ในตำแหน่งที่สลับกัน
alternating currentกระแสไฟฟ้าสลับ, AC
alternating currentac(เอซี) กระแสไฟฟ้าชนิดสลับซึ่งตรงข้ามกับกระแสตรงที่เรียกว่า DC หรือ direct current
alternation(ออลเทอเน' เชิน) n. การสลับ, ภาวะที่ถูกสลับ, การต่อเนื่องที่สลับกัน, ครึ่งหนึ่งของวงจรสลับ, Syn. interchange, variation
alternation of generationการสลับของวงจรชีวิตของรูปแบบต่าง ๆ ของชีวิต เช่น แบบที่ใช้เพศกับแบบที่ไม่ใช้เพศ
alternative(ออลเทอ' นะทิฟว) n. ทางเลือก, ของที่จะเลือก, วิธีการที่พอจะเลือกได้, อีกทางหนึ่ง, อีกวิธีการหนึ่ง. -adj. ซึ่งให้เลือกได้ระหว่างสอง (สิ่ง,วิธีการ) . -alternativeness, alternativity n., Syn. preference, alternate)

English-Thai: Nontri Dictionary
afternoon(n) ตอนบ่าย,ยามบ่าย
alternate(adj) หมุนเวียนกัน,ผลัดกัน,สลับกัน,เปลี่ยนกัน
alternation(n) การหมุนเวียน,การสลับกัน,การผลัดกัน
alternative(adj) ซึ่งเลือกได้,เผื่อเลือก
alternative(n) ทางเลือก
astern(adv) ท้ายเรือ,ไปทางข้างหลัง
bitterness(n) ความขม,ความขมขื่น,ความรุนแรง
cavern(n) ถ้ำ,อุโมงค์,คูหา,โพรง
cavernous(adj) เหมือนถ้ำ,เป็นโพรง
cistern(n) ถังเก็บน้ำ,ที่เก็บน้ำ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The memoirs of Lieutenant Ernest Goodbody.บันทึกของเออร์เนสโท กุดบอดี How I Won the War (1967)
Lieutenant of Musket Ernest Goodbody.ผู้แทนของเออร์เนส กุดบอดี ปืนคาบศิลา มันทั้งหมดเริ่มต้นในปี 1939 How I Won the War (1967)
Ernest. I know the names of all my men, sir.ฉันรู้ว่าชื่อของผู้ชายของฉัน ทั้งหมดครับ How I Won the War (1967)
You'd like to get away from here, Ernest, wouldn't you?เออร์เนส, คุณจะไม่? ดูการ กระทำบางอย่าง How I Won the War (1967)
Ernest, I want you to take your troop of musketeers and go and do this job for me.ที่จะใช้ทหารของคุณ ทหารถือ ปืนคาบศิลา และไปและทำงานนี้สำหรับฉัน How I Won the War (1967)
Lieutenant Ernest Goodbody of His Majesty's Brigade of Musketeers.รองผู้ว่าเออร์เนส กุดบอดี ของกองพลทหารของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของ ทหารถือปืนคาบศิลา ฮะ? How I Won the War (1967)
Thanks. Tell Ernie to send me down a drink. Make it a scotch and soda.สั่งเครื่องดื่มกับเออร์ม่าให้หน่อย สก๊อตช์กับโซดานะ Punchline (1988)
- Ernie?- เออนี่เหรอ ? The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
- AI Brown, this is Ernie and Eliot.- อัล บราวน์ นี่ เออร์นี่ กับ อีเลียต. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
- Ernie Hemingway, Chicago Trib.- เออร์นี่ แฮมมิงค์เวย์ จาก ชิคาโก ทรีบูน The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Watch it, Ernie, he knows jujitsu.ระวังตัว.. เออร์นี่ เขาเป็นคาราเต้ The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Ernie, we did it!เออร์นี่ เรารอดแล้ว ! The Young Indiana Jones Chronicles (1992)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอฟริกาเหนือ[n. prop.] (Aepfarikā Neūa) EN: North Africa ; Northern Africa   FR: Afrique du Nord [f]
แอฟริกาตะวันตก[n. exp.] (Aepfarikā Tawan-tok ) EN: West Africa ; Western Africa   FR: Afrique de l'Ouest [f]
แอฟริกาตอนเหนือ[n. prop.] (Aepfarikā Tøn Neūa) EN: North Africa ; Northern Africa   FR: Afrique du Nord [f]
อาหารฝรั่ง[n. exp.] (āhān Farang) EN: western food ; European food   FR: cuisine occidentale [f] ; nourriture occidentale [f] ; cuisine européenne [f]
ไอเอสบีเอ็น[X] (Ai.Ēs.Bī.En.) EN: ISBN (International Standard Book Number)   FR: ISBN [m]
เหนือ[n. prop.] (Ailaēn Neūa) EN: Northern Ireland   FR: Irlande du Nord [f]
อาการเลือดตกใน[n. exp.] (ākān leūat toknai) EN: internal bleeding   
อำมาตย์ [n.] (ammāt) EN: king's minister ; court official ; councillor ; government officer   FR: conseiller du roi [m]
อมตะ[adj.] (ammata) EN: immortal ; imperishable ; deathless ; everlasting ; eternal ; undying ; long-lasting   FR: immortel ; impérissable ; éternel ; sans fin
อำมาตยาธิปไตย = อมาตยาธิปไตย[n. exp.] (ammāttayāthippatai = ammāttayāthipatai = amāttayāthippatai) EN: bureaucratic polity ; government by bureaucracy ; government by civil servants   

CMU English Pronouncing Dictionary
ERNA    ER1 N AH0
ERNY    ER1 N IY0
ERNE    ER1 N
ERNO    EH1 R N OW0
ERNIE    ER1 N IY0
ERNST    ER1 N S T
ERNEY    ER1 N IY0
ERNEST    ER1 N AH0 S T
ERNESTO    ER0 N EH1 S T OW0
ERNESTS    ER1 N AH0 S S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Ernie    (n) ˈɜːʴniː (@@1 n ii)
Ernest    (n) ˈɜːʴnɪst (@@1 n i s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
海明威[Hǎi míng wēi, ㄏㄞˇ ㄇㄧㄥˊ ㄨㄟ, ] Ernest Hemingway (American novelist), #46,944 [Add to Longdo]
恩格尔[Ēn gé ěr, ㄣ ㄍㄜˊ ㄦˇ, / ] Ernst Engel, #76,906 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
erneut(Adv.) ครั้งใหม่, อีกครั้ง (ภาษาเขียน) เช่น erneut sagen พูดซ้ำอีกครั้ง , See also: S. wieder
übernehmen(vi) |übernahm, hat übernommen| รับช่วงต่อ รับไปทำแทน, ทำต่อ
Bayernแคว้นบาวาเรีย ทางตอนใต้ของเยอรมนี
Unternehmen(n) |der, pl. Unternehmen| บริษัท, กิจการ, ธุรกิจ
fordern(vt) |forderte, hat gefordert| เรียกร้อง, แสดงความต้องการ เช่น Er fordert das Gehalt in einer Höhe von 2000 Euro von der Firma. เขาเรียกเงินเดือนสองพันยูโรจากบริษัท, See also: S. verlangen
gesternเมื่อวาน
international(adj) ระหว่างประเทศ, นานาชาติ เช่น internationaler Flughafen สนามบินนานาชาติ
sondernหากว่า
verhindern(vt) |verhinderte, hat verhindert| ขัดขวาง, ป้องกัน, ยับยั้ง
ändern(vt) |änderte, hat geändert| เปลี่ยนแปลง, See also: die Änderung

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
erneutes Auftretenrecurrence [Add to Longdo]
Ernährer {m}; Versorger {m}provider [Add to Longdo]
Ernährung {f}nutrition [Add to Longdo]
Ernährung {f}feeding [Add to Longdo]
Ernährungsfachmann {m}nutrition expert [Add to Longdo]
Ernährungsfaktor {m}nutritive factor [Add to Longdo]
Ernährungslehre {f}dietetics [Add to Longdo]
Ernährungsstörung {f}nutritional disturbance [Add to Longdo]
Ernährungstherapie {f}dietetic treatment [Add to Longdo]
Ernährungsweise {f}; Ernährung {f}nutrition [Add to Longdo]
Ernährungswissenschaftler {m}; Ernährungsfachmann {m} | Ernährungswissenschaftler {pl}nutritionist | nutritionists [Add to Longdo]
Ernährungszustand {m}nutritional condition [Add to Longdo]
Ernährungszustand {m}nutritional status [Add to Longdo]
Ernannter {m}appointee [Add to Longdo]
Ernannte {m,f}; Ernannter; Beauftragte {m,f}; Beauftragterappointee [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
桫欏(oK);杪欏(oK)[へご;ヘゴ, hego ; hego] (n) (uk) Cyathea spinulosa (species of tree fern) [Add to Longdo]
3元材料[さんげんざいりょう, sangenzairyou] (n) ternary material (e.g. semiconductor) [Add to Longdo]
3時のおやつ;三時のおやつ;三時のお八つ[さんじのおやつ, sanjinooyatsu] (exp) afternoon refreshment; afternoon tea [Add to Longdo]
4元材料[よんげんざいりょう, yongenzairyou] (n) quaternary material (e.g. semiconductor) [Add to Longdo]
CATVインターネット[シーエーティーブイインターネット, shi-e-tei-buiinta-netto] (n) cable internet [Add to Longdo]
CITES[サイテス, saitesu] (n) Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora; CITES [Add to Longdo]
GB理論[ジービーりろん, ji-bi-riron] (n) {ling} (See 統率束縛理論) government-binding theory; government and binding theory [Add to Longdo]
ICタグ[アイシータグ, aishi-tagu] (n) IC tag (integrated circuit tag, used as an alternative to bar codes) [Add to Longdo]
IMO[アイエムオー, aiemuo-] (n) (1) (See 国際数学オリンピック) International Mathematical Olympiad; IMO; (2) (See 国際海事機関) International Maritime Organization; IMO; (3) International Meteorological Organization; IMO [Add to Longdo]
IOC[アイオーシー, aio-shi-] (n) (1) International Olympic Committee; IOC; (2) Intergovernmental Oceanographic Commission; IOC; (3) input-output controller; IOC [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アタックパターン[あたっくぱたーん, atakkupata-n] attack pattern [Add to Longdo]
イーサネット[いーさねっと, i-sanetto] Ethernet [Add to Longdo]
インターネットアクセス[いんたーねっとあくせす, inta-nettoakusesu] Internet access [Add to Longdo]
インターネットソサエティ[いんたーねっとそさえてい, inta-nettososaetei] Internet Society [Add to Longdo]
インターネットプロトコル[いんたーねっとぷろとこる, inta-nettopurotokoru] Internet protocol (IP) [Add to Longdo]
インターネットプロバイダー[いんたーねっとぷろばいだー, inta-nettopurobaida-] Internet provider [Add to Longdo]
インターネットリレーチャット[いんたーねっとりれーちゃっと, inta-nettorire-chatto] Internet relay chat (IRC) [Add to Longdo]
インターネットワールド[いんたーねっとわーるど, inta-nettowa-rudo] Internet World (trade show) [Add to Longdo]
インターネット接続[インターネットせつぞく, inta-netto setsuzoku] Internet connection [Add to Longdo]
エクストラネット[えくすとらねっと, ekusutoranetto] extra-net (as opposed to internet) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一新[いっしん, isshin] Erneuerung, Reform [Add to Longdo]
任命[にんめい, ninmei] Ernennung [Add to Longdo]
切り替え[きりかえ, kirikae] Erneuerung, Umstellung, Wechsel [Add to Longdo]
収穫期[しゅうかくき, shuukakuki] Erntezeit, Erntesaison [Add to Longdo]
指名[しめい, shimei] Ernennung [Add to Longdo]
改新[かいしん, kaishin] Erneuerung, Reform [Add to Longdo]
改革[かいかく, kaikaku] Erneuerung, Reform [Add to Longdo]
本気[ほんき, honki] Ernsthaftigkeit [Add to Longdo]
本腰[ほんごし, hongoshi] ernsthaft, wirklich [Add to Longdo]
栄養[えいよう, eiyou] Ernaehrung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ern
   n 1: bulky greyish-brown eagle with a short wedge-shaped white
      tail; of Europe and Greenland [syn: {ern}, {erne}, {grey
      sea eagle}, {gray sea eagle}, {European sea eagle}, {white-
      tailed sea eagle}, {Haliatus albicilla}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top