ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

erg

   
146 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -erg-, *erg*
English-Thai: Longdo Dictionary
ergodic(adj) อัตลักษณ์ ลักษณะที่เป็นของตนไม่ขึ้นอยู่กับที่มา ไม่ขึ้นอยู่กับเวลา
exergonic(adj) ที่คายพลังงาน, ซึ่งมีพลังงานของสารผลิตภัณฑ์ต่ำกว่าของสารตั้งต้น, S. exothermic, A. endergenic, endothermic,
exergonic reaction(n) ปฏิกิริยาทางเคมีที่ปล่อยพลังงาน, ปฏิกิริยาคายพลังงาน, S. exothermic reaction
emerge(vi) ออกมา, โผล่ออกมา, ปรากฎออกมา, S. issue,
hyperglycaemia(n) ภาวะระดับน้ำตาลในเลือดสูง
concierge(n) |ที่มา:ภาษาฝรั่งเศส| พนักงานต้อนรับในโรงแรมที่พูดได้หลายภาษา ทำหน้าที่หิ้วกระเป๋าและเปิดประตู
alternative energy(n) พลังงานทดแทน, พลังงานทางเลือก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
erg[N] หน่วยวัดของพลังงานในระบบเซนติเมตร-กรัม-วินาที 1 erg มีค่าเท่ากับ 107 joule
erg[N] พื้นที่ในทะเลทรายที่มีลมพัดกวาดทำให้ทรายปลิวไปมา โดยเฉพาะในทะเลทรายซาฮาร่า, Syn. desert
ergo[ADV] เพราะฉะนั้น (คำทางการ), See also: ดังนั้น, Syn. hence, therefore, thus
ergo[CONJ] เพราะฉะนั้น (คำทางการ), See also: ดังนั้น, Syn. hence, therefore, thus
ergot[N] โรคของธัญพืชที่เกิดจากเชื้อรา
ergot[N] สารที่ได้จากเชื้อรา ergot ซึ่งสามารถนำไปทำยารักษาโรคได้
ergonomics[N] การศึกษาเกี่ยวกับการจัดวางรูปแบบของที่ทำงานและอุปกรณ์สำนักงานให้เหมาะสม สะดวก ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ, Syn. biotechnology, human engineering
ergosterol[N] ผลึกสเตียรอยด์ที่พบมากในยีสต์และรา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ergabbr. electroratiogram
a tergo(อาเทอ'โก) l. ข้างหลัง, หลัง, จาก, ข้างหลัง (at or toward the back)
allergen(แอล' เลอเจน) n. สารที่ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ได้
allergenic(แอลเลอเจน' นิค) adj. ซึ่งทำให้เกิดโรคภูมิแพ้. -allergenicity n.
allergic(อะเลอ' จิค) adj. เป็นโรคภูมิแพ้
allergic genegene ที่ควบคุม ABC blood group
allergist(แอล' เลอจิสทฺ) n. แพทย์ผู้ชำนาญด้านภูมิแพ้
allergy(แอล' เลอจี) n. โรคภูมิแพ้ (เช่น ไข้ละ-อองฟาง, หอบ,หืด, ภาวะผิวหนังเป็นผื่น) , ความไม่พอใจ -allergic adj. (hypersensitivity)
ambergris(แอม' เบอกริส) n. ไขจากลำไส้ปลาวาฬนำมาใช้ทำเครื่องสำอาง (used in perfumery)
anergy(แอน' เนอจี) n. ภาวะไร้ภูมิคุ้มกันต่อ antigen -anergic adj. (deficiency of energy)

English-Thai: Nontri Dictionary
allergic(adj) ซึ่งไวต่อการรับ
allergy(n) ความไวต่อการรับ,โรคภูมิแพ้
ATOMIC atomic energy(n) พลังงานปรมาณู
aubergine(n) สีม่วงเข้ม
berg(n) ภูเขาน้ำแข็ง
clergy(n) คณะพระคริสต์,คณะสงฆ์
clergyman(n) พระคริสต์,หมอสอนศาสนา,บาทหลวง,พระ,สาธุคุณ
converge(vi) ลู่เข้าหา,เบนเข้าหากัน,บรรจบกัน,รวมกัน
convergence(n) การลู่เข้า,การมาบรรจบกัน,การมารวมกัน
detergent(adj) ซึ่งทำให้สะอาด,เป็นการชำระล้าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ERG (electroretinogram)อีอาร์จี (ภาพคลื่นไฟฟ้าจอตา) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ergasticเออร์แกสติก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ergometer; dynamometer; sthenometerมาตรกำลังกล้ามเนื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ergonomicsการยศาสตร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ergonomicsการยศาสตร์, เออร์โกโนมิกส์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ergonomicsการยศาสตร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ergotเออร์กอต [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ergเอิร์ก [การแพทย์]
Ergastoplasmเออร์แกสโตพลาสซึม [การแพทย์]
Ergocalciferolsไวตามินดี2,วิตะมินดี2,เออร์โกแคลซิเฟอรอล,เออโกแคลซิเฟอรอล [การแพทย์]
Ergonomicsการยศาสตร์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Ergonomicsการออกแบบอุปกรณ์ให้มีความปลอดภัย และสะดวกสบายต่อการใช้งานของมนุษย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Ergonomicsการยศาสตร์ [เศรษฐศาสตร์]
ergonomicsการยศาสตร์
วิชาการว่าด้วยมนุษย์กับสภาพการทำงาน ศึกษาสัดส่วนของมนุษย์ [คอมพิวเตอร์]
Ergosterolเออร์กอสเตอรอล,เออโกสเตอรอล,เออร์โกสเตอรอล,เออกอสเทอรอล [การแพทย์]
Ergotสารพิษเออร์กอต [การแพทย์]
Ergot Alkaloid Oxytocinยาบีบมดลูกพวกเออร์กอต [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
erg (n ) ทะเลทรายทราย (erg) ทะเลทรายหินกรวด (reg) ทะเลทรายหิน (hamada)
ergonomics (n) สรีรศาสตร์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
'H' for hurry, 'E' for ergent, 'L' for love me and 'P' for p-p-please help.เอช' สำหรับรีบ 'อี' สำหรับ เอเจนท, เอล' สำหรับรักฉันและ 'พี' สำหรับพี พีโปรดช่วย Yellow Submarine (1968)
- 'E' is for ergent...อี สำหรับ เอเจ นท Yellow Submarine (1968)
'H' is for hurry, 'E' is for ergent, 'L' is for love meเอช' สำหรับรีบ 'อี' สำหรับ เอเจนท, เอล' คือรักฉัน Yellow Submarine (1968)
That's what I thought ergo, a second blanket.ฉันคิดไว้แล้ว ...แล้วฉันก็ มีผ้าห่มสองผืนด้วย A Walk to Remember (2002)
Ergo, some of my answers you will understand and some you will not.เพราะฉะนั้น คำตอบของผมคุณอาจจะเข้าใจบ้าง ไม่เข้าใจบ้าง The Matrix Reloaded (2003)
Ergo, those that refused the program, while a minority, if unchecked would constitute an escalating probability of disaster.Ergo, those that refused the program, while a minority, if unchecked... ... wouldconstitute an escalating probability of disaster. The Matrix Reloaded (2003)
I distinctly remember, you walked out my door, ergo...ผมคิดถึงตอนคุณเดินออกประตูไป, จะเอ่ยปาก... Fantastic Four (2005)
I was ready for the next step, you weren't. Ergo, I walked.ฉันพร้อมจะอยู่ต่อ, แต่คุณไม่.เอ่ยปาก, ฉันเลยต้องไป. Fantastic Four (2005)
Ergo, if the room's not occupiedฉะนั้น ถ้าห้องนั้น ไม่ได้ถูกครอบครองสิทธิ์ 1408 (2007)
Ergo,rice's killer was approximately your height and weight.ดังนั้น คนฆ่าไรซ์ก็มีความสูงกับน้ำหนักประมาณเดียวกับเธอ All in the Family (2008)
Ergo...ดังนั้นมันจึง.. The Damage a Man Can Do (2008)
An ergoline derivative.สารสังเคราะห์ในเลือด อนุพันธของสารเออร์กอลิน The Dreamscape (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ergI don't quite follow but it looks like it will prove tricky.. Ergh.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอลเอสดี[n.] (Aēl.Ēs.Dī.) EN: LSD (lysergic acid diethylamide)   FR: L.S.D. = LSD [m] ; lysergamide [m]
ไอซ์เบิร์ก[n.] (aiboēk) EN: iceberg ; Iceberg Lettuce   
อำพันขี้ปลา[n. exp.] (amphan khī plā) EN: ambergris   FR: ambre gris [m]
อำพันทอง[n. exp.] (amphan thøng) EN: ambergris   FR: ambre gris [m]
อนุบาล[n.] (anubān) EN: nursing school ; kindergarten   FR: école maternelle [f] ; école gardienne [f] (Belg.) ; jardin d'enfants [m]
อนุกรมไดเวอร์เจนต์ [n. exp.] (anukrom daiwoējēn) EN: divergent series   
อนุกรมคอนเวอร์เจนต์ [n. exp.] (anukrom khønwoējēn) EN: convergent series   
อาบ[v.] (āp) EN: take a bath ; bath   FR: se laver ; prendre un bain ; se baigner ; immerger ; tremper
อตาลันต้า[TM] (Atālantā) EN: Atalanta ; Atalanta Bergamo ; Atalanta B.C.   FR: Atalanta
บาดาล[adj.] (bādān) EN: underground ; subterranean ; groundwater   FR: souterrain

CMU English Pronouncing Dictionary
ERGO    ER1 G OW0
ERGLE    ER1 G AH0 L
ERGOT    ER1 G AH0 T
ERGOTS    ER1 G AH0 T S
ERGOT'S    ER1 G AH0 T S
ERGOTISM    ER1 G AH0 T IH2 Z AH0 M
ERGONOMIC    ER2 G AH0 N AA1 M IH0 K
ERGONOMICS    ER2 G AH0 N AA1 M IH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
erg    (n) ˈɜːʴg (@@1 g)
ergo    (a) ˈɜːʴgou (@@1 g ou)
ergs    (n) ˈɜːʴgz (@@1 g z)
ergonomics    (n) ˌɜːʴgənˈɒmɪks (@@2 g @ n o1 m i k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
镌刻[juān kè, ㄐㄩㄢ ㄎㄜˋ, / ] ergrave, #35,749 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Ergebnis(n) |das, pl. Ergebnisse| ผลลัพธ์, See also: das Resultat
Ergebnisse(n) |pl.|, See also: das Ergebnis
ergodisch(adj adv) อัตลักษณ์ ลักษณะที่เป็นของตนไม่ขึ้นอยู่กับที่มา ไม่ขึ้นอยู่กับเวลา
Vergangenheit(n) |die, pl. Vergangenheiten| อดีต
Vergleich(n) |der, pl. Vergleiche| การเปรียบเทียบ
vergangenenอดีต, ที่ผ่านมา
Maßnahmen ergreifen(phrase) ลงมือทำ จัดการทำ เช่น Wir müssen Maßnahmen gegen SARS-Epidemie ergreifen. เราต้องลงมือหาทางแก้โรคระบาดไวรัสซาร์
jm. vergeben(vi) |vergab, hat vergeben| ให้อภัย
vergiften(vt) |vergiftete, hat vergiftet| วางยาพิษ
etw./jmd. vergiften etw.คนนั้นๆ หรือสิ่งนั้นๆ ทำให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นพิษ เช่น Der Müll von dieser Fabrik hat das Wasser im Fluß vergiftet. ของเสียจากโรงงานนี้ทำให้น้ำในแม่น้ำเสีย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ergänzung {f}; Vervollständigung {f} | Ergänzungen {pl}complement | complements [Add to Longdo]
Ergänzung {f} (zu); Supplement {n} | Ergänzungen {pl}supplement (to) | supplements [Add to Longdo]
Ergänzung {f}supplementation [Add to Longdo]
Ergänzung {f}; Vervollständigung {f}completion [Add to Longdo]
Ergänzungsabgabe {f} | Ergänzungsabgaben {pl}supplementary tax | supplementary taxes [Add to Longdo]
Ergänzungsfach {n}complementary subject [Add to Longdo]
Ergänzungsfrage {f}probe question [Add to Longdo]
Ergänzungsprodukt {n}add on product [Add to Longdo]
Ergänzungsspeicher {m}; Schattenspeicher {m}shadow storage [Add to Longdo]
Ergänzungsstudium {n}complementary studies [Add to Longdo]
Ergänzungswahl {f}; Ersatzwahl {f}by election [Add to Longdo]
Ergebenheit {f}resignedness [Add to Longdo]
Ergebenheit {f}submissiveness [Add to Longdo]
Ergebenheit {f}uxoriousness [Add to Longdo]
Ergebnis {n}; Auswirkung {f}outcome [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
allergie(n) |f| โรคภูมิแพ้

Japanese-English: EDICT Dictionary
柃(oK)[ひさかき;ひさぎ;いちさかき(ok);ヒサカキ, hisakaki ; hisagi ; ichisakaki (ok); hisakaki] (n) (uk) Eurya japonica (species of evergreen related to sakaki) [Add to Longdo]
110番[ひゃくとおばん, hyakutooban] (n,vs) police emergency tel. no. (in Japan); (P) [Add to Longdo]
EC[イーシー, i-shi-] (n) (1) European Community; EC; (2) (See エレクトロニックコマース) e-commerce; electronic commerce; (3) (See 緊急避妊) emergency contraception; (4) engineering constructor [Add to Longdo]
ECCS[イーシーシーエス, i-shi-shi-esu] (n) emergency core cooling system; ECCS [Add to Longdo]
Gスポット[ジースポット, ji-supotto] (n) Grafenberg spot (G-spot) [Add to Longdo]
IOC[アイオーシー, aio-shi-] (n) (1) International Olympic Committee; IOC; (2) Intergovernmental Oceanographic Commission; IOC; (3) input-output controller; IOC [Add to Longdo]
IPCC[アイピーシーシー, aipi-shi-shi-] (n) (See 気候変動に関する政府間パネル) Intergovernmental Panel on Climate Change; IPCC [Add to Longdo]
LSD[エルエスディー, eruesudei-] (n) lysergic acid diethylamide; LSD [Add to Longdo]
UNICEF[ユニセフ, yunisefu] (n) United Nations Children's Fund (formerly Children's Emergency Fund); UNICEF; (P) [Add to Longdo]
いざ鎌倉[いざかまくら, izakamakura] (n) case that something major happens; event of an emergency; when it comes to the crunch [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エナジーセーバ[えなじーせーば, enaji-se-ba] energy saver [Add to Longdo]
エナジーセーブの即時実行[エナジーセーブそくじじっこう, enaji-se-bu sokujijikkou] quick energy saver [Add to Longdo]
エナジーセーブモード[えなじーせーぶもーど, enaji-se-bumo-do] energy save mode, low power mode [Add to Longdo]
エネルギー効率[エネルギーこうりつ, enerugi-kouritsu] energy efficient [Add to Longdo]
エルゴード的[エルゴードてき, erugo-do teki] ergodic [Add to Longdo]
エルゴノミクス[えるごのみくす, erugonomikusu] ergonomics [Add to Longdo]
コンピューターアレルギー[こんぴゅーたーあれるぎー, konpyu-ta-arerugi-] computer allergy [Add to Longdo]
システムのエナジーセーブレベル[しすてむ の えなじーせーぶれべる, shisutemu no enaji-se-bureberu] system energy saver level [Add to Longdo]
マージ[まーじ, ma-ji] merge (vs) [Add to Longdo]
モニタのエナジーセーブ[もにた の えなじーせーぶ, monita no enaji-se-bu] display energy saver [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
成果[せいか, seika] Ergebnis [Add to Longdo]
把握[はあく, haaku] ergreifen, erfassen, begreifen [Add to Longdo]
[こう, kou] ERGREIFEN, FESTNEHMEN, SICH KLAMMERN (AN) [Add to Longdo]
掌握[しょうあく, shouaku] ergreifen, an_sich_reissen [Add to Longdo]
結果[けっか, kekka] Ergebnis, Folge, Resultat [Add to Longdo]
蛍雪の功[けいせつのこう, keisetsunokou] Ergebnis_intensiven_Studiums [Add to Longdo]
補う[おぎなう, oginau] ergaenzen, ersetzen, entschaedigen [Add to Longdo]
補充[ほじゅう, hojuu] Ergaenzung, Ersatz [Add to Longdo]
補給[ほきゅう, hokyuu] Ergaenzung, Versorgung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  erg
      n 1: a cgs unit of work or energy; the work done by a force of
           one dyne acting over a distance of one centimeter

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top