ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

erenow

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -erenow-, *erenow*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา erenow มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *erenow*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
erenow[ADV] ก่อนเวลานี้ (คำโบราณ, ทางวรรณคดี), See also: ก่อนหน้านี้, Syn. previously

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
erenow(แอร์นาว') adv. ก่อนเวลานี้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Gotherenow.ไปตรงนั้น Skyline (2010)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top