ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

erectile

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -erectile-, *erectile*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
erectile[ADJ] ซึ่งสามารถตั้งตรงขึ้นได้, See also: ซึ่งสามารถตั้งชันขึ้นได้, ซึ่งสามารถแข็งตัวได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
erectile(อีเรค'ไทลฺ,-เทิล) adj. ซึ่งสามารถตั้งตรงขึ้นได้,ลุกได้,ชูได้,แข็งตัวได้., See also: erectivity n. ดูerectile

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
erectile tissueเนื้อเยื่อพองยุบได้, เนื้อเยื่อลุกชันได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Erectile dysfunctionการไร้สมรรถภาพทางเพศ [TU Subject Heading]
Erectile Tissueเนื้อเยื่อที่แข็งตัวได้,เนื้อเยื่อที่สามารถยืดหดได้ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Like, " Doctor, my friend suffers from erectile dysfunction. "เช่น คุณหมอเพื่อนของฉันมีปัญหา นกเขาไม่ขัน ...And the Bag's in the River (2008)
Usually, the first step in treating erectile dysfunction is drug therapy.จะใช้ยาที่ช่วยบำบัดเรื่องการแข็งตัวนะครับ ผมสามารถ เอ่อ... Tainted Obligation (2009)
Possible side effects include headache, diarrhea permanent erectile dysfunction, thoughts of suicide, and nausea.ก่อนใช้ herpexia อาจได้รับผลเช่นนี้ ปวดหัว ท้องร่วง ซึมเศร้า Changing Channels (2009)
- He has erectile dysfunction.- เขาผิดปรกติเรื่องการแข็งตัว Hot Tub Time Machine (2010)
Erectile dysfunction, my darling.ฉันแค่ตะลึงเธอมากทีเดียว Just Go with It (2011)
Commonly used for erectile dysfunction.โดยปรกติจะใช้รักษาอาการ หย่อนสมรรถภาพทางเพศ Supply and Demand (2011)
Oh... ls it an erectile problem?โอ้.. มันเป็นแบบ นกเขาไม่ขันเหรอ? American Reunion (2012)
Pierce Hawthorne suffers broken glasses, a hurt finger, and erectile dysfunction, which, in his words, had never happened ever before that battle.เพียร์ซ ฮอว์ธอร์นแว่นแตก เจ็บนิ้ว และนกเขาไม่ขัน โดยเขาบอกว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน Pillows and Blankets (2012)
I'm probably gonna have erectile dysfunction.ฉันอาจได้ gonna หย่อนสมรรถภาพทางเพศ. The To Do List (2013)
You see, erectile dysfunction is nothing to be ashamed about but being an unfaithful lying shit who I know for a fact tried to finger bang his paralegal in the interview room, that's a little shamey.คุณเข้าใจมั๊ย ปัญหาการไม่แข็งตัว จึงไม่ใช่เรื่องน่าอายอะไรเลย แต่การโกหกเรื่องการนอกใจ ที่ฉันก็รู้อยู่แล้ว แล้วยังไปให้ข้อมูลเท็จ Pain & Gain (2013)
A barn conversion and a history of erectile dysfunction.อยู่บ้านที่ดัดแปลงมาจากฟาร์ม แต่มีประสบการณ์เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ The Sign of Three (2014)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
erectile    (j) ˈɪrˈɛktaɪl (i1 r e1 k t ai l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schwellkörper {m} [anat.]erectile tissue; corpus cavernosum [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
陰萎[いんい, in'i] (n,adj-no) impotence (sexual); erectile impotence [Add to Longdo]
海綿体[かいめんたい, kaimentai] (n) body of (genital) erectile tissue (inc. corpus cavernosum and corpus spongiosum) [Add to Longdo]
前庭球[ぜんていきゅう, zenteikyuu] (n) vestibular bulb (aggregation of erectile tissue within the clitoris) [Add to Longdo]
勃起障害[ぼっきしょうがい, bokkishougai] (n) erectile dysfunction; ED [Add to Longdo]
勃起不全[ぼっきふぜん, bokkifuzen] (n) erectile dysfunction [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 erectile
   adj 1: capable of being raised to an upright position; "erectile
       feathers"
   2: filled with vascular sinuses and capable of becoming
     distended and rigid as the result of being filled with blood;
     "erectile tissue"; "the penis is an erectile organ" [syn:
     {erectile}, {cavernous}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top