ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eradiate

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eradiate-, *eradiate*
Possible hiragana form: えらぢあて
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา eradiate มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *eradiate*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eradiate(อิเร'ดิเอท) vi.,vt. ปล่อยรังสี,แผ่รังสี, See also: eradiation n. ดูeradiate

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And then some of the radiation that is absorbed and warms the Earth is reradiated back into space in the form of infrared radiation.การแผ่รังสีบางส่วนที่โลกดูดซับไว้และสร้างความอบอุ่นให้กับโลก ก็มีการแผ่กลับออกไปสู่อวกาศ ในรูปของการแผ่รังสีอินฟราเรด An Inconvenient Truth (2006)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
neu strahlen | neu strahlendto reradiate | reradiating [Add to Longdo]
strahlt neureradiates [Add to Longdo]
strahlte neureradiated [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top