ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

equipage

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -equipage-, *equipage*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
equipage(n) เครื่องมือและเสบียงที่จำเป็นสำหรับการเดินทาง (โดยเฉพาะในการเดินทัพหรือเดินทางไปทางเรือ), Syn. equipment
equipage(n) รถม้าที่มีอุปกรณ์ครบครันทั้งม้าและคนขับ ซึ่งมักจะเป็นรถม้าที่หรูหรา, Syn. carriage

English-Thai: Nontri Dictionary
equipage(n) รถม้า,เครื่องตกแต่ง,เครื่องประกอบ,เครื่องมือเครื่องใช้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำนวนพนักงาน[jamnūan phanakngān] (n, exp) FR: nombre d'employés [m] ; nombre de membres d'équipage [m]
ลูกเรือ[lūkreūa] (n) EN: sailor ; crew ; crewman ; cabin crew ; staff  FR: marin [m] ; matelot [m] ; membre d'équipage [m] ; équipage [m]
พนักงาน[phanakngān] (n) EN: employee ; worker ; official ; person in charge ; staff ; civil servant  FR: employé [m] ; employée [f] ; travailleur [m] ; travailleuse [f] ; responaible [m, f] ; préposé [m] ; préposée [f] ; staff [m] ; membre d'équipage [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
equipage (n) ˈɛkwɪpɪʤ (e1 k w i p i jh)
equipages (n) ˈɛkwɪpɪʤɪz (e1 k w i p i jh i z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 equipage
   n 1: equipment and supplies of a military force [syn:
      {materiel}, {equipage}]
   2: a vehicle with wheels drawn by one or more horses [syn:
     {carriage}, {equipage}, {rig}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top