ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

equinoctial circle

   
2 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -equinoctial circle-, *equinoctial circle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
equinoctial circle[N] วงเส้นศูนย์สูตร, Syn. celestial equator, equinoctial line

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 equinoctial circle
   n 1: the great circle on the celestial sphere midway between the
      celestial poles [syn: {celestial equator}, {equinoctial
      circle}, {equinoctial line}, {equinoctial}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

equinoctial circle ( S ER1 K AH0 L)

 


  

 
equinoctial circle
 • วงเส้นศูนย์สูตร[Lex2]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top