ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

equilibrate

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -equilibrate-, *equilibrate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
equilibrate[VT] ทำให้สมดุล, See also: ทำให้เท่ากัน, ทำให้อยู่ในสภาพที่สมดุล, Syn. stabilize
equilibrate[VI] สมดุลกัน, See also: เท่ากัน, Syn. stabilize

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Equilibrateทำให้สมดุล [การแพทย์]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 equilibrate
   v 1: bring to a chemical stasis or equilibrium
   2: bring into balance or equilibrium; "She has to balance work
     and her domestic duties"; "balance the two weights" [syn:
     {balance}, {equilibrate}, {equilibrize}, {equilibrise}] [ant:
     {unbalance}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

equilibrate

 


  

 
equilibrate
 • ทำให้สมดุล: ทำให้เท่ากัน, ทำให้อยู่ในสภาพที่สมดุล [Lex2]
 • สมดุลกัน: เท่ากัน [Lex2]
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
equilibrating, equilibrium, calibrate, recalibrate, elaborate

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top