ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

equate to

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -equate to-, *equate to*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา equate to มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *equate to*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
equate to[PHRV] เปรียบเทียบกับ, See also: เทียบกับ, Syn. compare to, compare with

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I asked myself several times, why did this sound inadequate to me?ไม่รู้สิ ฉันถามตัวเองหลายครั้ง ว่าทำไมเสียงนี้ถึงไม่ดีพอสำหรับฉัน  ()

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
equate toHe is adequate to the job.
equate toHe is adequate to the post.
equate toHe is quiet adequate to his post.
equate toI felt inadequate to the task.
equate toIs your salary adequate to support your family?
equate toShe isn't adequate to the task.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top