ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

equanimous

   
2 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -equanimous-, *equanimous*, equanimou
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
equanimous(อีควอน'นะเมิส) adj. ใจเย็น,สงบใจ,มีอารมณ์เย็น.

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 equanimous
   adj 1: in full control of your faculties; "the witness remained
       collected throughout the cross-examination"; "perfectly
       poised and sure of himself"; "more self-contained and
       more dependable than many of the early frontiersmen";
       "strong and self-possessed in the face of trouble" [syn:
       {collected}, {equanimous}, {poised}, {self-collected},
       {self-contained}, {self-possessed}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

equanimous

 


  

 
equanimous
 • (อีควอน'นะเมิส) adj. ใจเย็น,สงบใจ,มีอารมณ์เย็น. [Hope]
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
unanimous, equanimity's, equanimity, animus, eponymous

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top