ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eppy

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eppy-, *eppy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eppy[SL] โกรธมาก, See also: ระเบิด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Get me an amp of eppy now.ขอ eppy (epinephine) แอมป์นึง Awake (2007)

Japanese-English: EDICT Dictionary
結氷[けっぴょう, keppyou] (n,vs) freezing (over) [Add to Longdo]
結氷期[けっぴょうき, keppyouki] (n) freezing or frost season [Add to Longdo]
月評[げっぴょう, geppyou] (n) monthly review [Add to Longdo]
雪氷[せっぴょう;ゆきこおり, seppyou ; yukikoori] (n) (1) (See 氷雪) snow and ice; (2) snow ice; frozen snow [Add to Longdo]
雪氷学[せっぴょうがく, seppyougaku] (n) glaciology [Add to Longdo]
別表[べっぴょう, beppyou] (n) annexed (statistical) table; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top